Osnovne jedinice, Sustav
Mehanika fluida, tlak, Pascalov zakon, Pitotova cijev
Režim strujanja fluida, Reynoldsov broj, Pad tlaka u cjevovodima, Podužni i mjesni otpori, Vizkozitet
Bernoullijeva jednadžba, Nenewtonovske kapljine, Torricellieva jednadžba
Nenewtonovske kapljevine, Prijelaz topline, Fourierova jednadžba, Gustoća toplinskog toka
Koeficijent toplinske vodljivosti, Zračenje ili radijacija, Dijatermija, Kirchoffov zakon
Stefan-Boltzmanov zakon, Planckov zakon, Prijelaz topline pri slobodnoj konvekciji
Prijelaz tvari, prijenos tvari, pravilo faza, Henryev zakon, Daltonov zakon, Ravnoteža faza
Jednadžba pogonskog pravca, Dvosmjerni ekvimolarni prijenos tvari, Koeficijent difuzije, Jednosmjerni prijenos tvari, Jednadžbe stacionarnog prijelaza tvari
Adsorpcija, Apsorpcija, Rektifikacija, Filtracija, Kristalizacija, Ekstrakcija
Osnovni pojmovi i veličine, Termodinamika i njezin značaj, Količina topline i specifični toplinski kapacitet
Izjednačenje temperature, Nulti zakon termodinamike, Opći plinski zakoni, Prvi zakon termodinamike, Specifična toplina, Rad i snaga
Promjena stanja idealnih plinova, Kompresor, Entalpija, Kružni ciklusi
Entropija, Drugi zakon termodinamike, Vodena para, Rashladni uređaji
Osnove termodinamičkog računa
Kondicioniranje zraka i osnove psihrometrije
Destilacija
Ekstrakcija
Izmjenjivači topline
Kristalizacija
Miješanje i mijesenje
Rektifikacija
Sijanje
Sušenje
Uparavanje
Apsorpcija
Adsorpcija
Termodinamika
 
 
 
  Predavanja na Prehrambeno Biotehnološkom Fakultetu
  Osnove termodinamike i tehnoloških operacija
  Predavanje1
  Predavanje2
  Predavanje3
  Predavanje4
  Predavanje5
  Predavanje6
  Predavanje7
  Predavanje8
  Predavanje9a
  Predavanje9b
  Termodinamika1
  Termodinamika2
  Termodinamika3
  Termodinamika4
  Termodinamika5
  Termodinamika6
  Inženjerstvo III (Jedinične operacije)
  Predavanje1
  Predavanje2
  Predavanje3
  Predavanje4
  Predavanje5
  Predavanje6
  Predavanje7
  Predavanje8
  Predavanje9
  Predavanje10
  Predavanje11
  Inženjerstvo I (Tehnička termodinamika)
  Predavanje1
  Predavanje2
  Predavanje3
  Predavanje4
  Predavanje5
  Predavanje6
  Predavanje7
  Predavanje8