hrvatski | english

PBF.hr / Znanstveni i stručni rad / Znanstveni i razvojni projektiZnanstveni i razvojni projekti

 

 AKTIVNI ZNANSTVENI PROJEKTI (MZOS)
 
 Br.  Voditelj  Naziv projekta
 
1 Ivan Krešimir Svetec Palindromi u genomima i mehanizmi zamjene gena u kvasca
2 Slobodan Barbarić Ekspresija gena u kvascu: kontrola transkripcije remodeliranjem kromatina
3 Irena Colić-Barić Prehrana, homocistein i kvaliteta koštanog tkiva
4 Srđan Novak Primjena integriranih bioprocesa u proizvodnji mliječne kiseline
5 Vladimir Mrša Molekularni mehanizmi ugradnje proteina u staničnu stijenku kvasca
6 Jasna Franekić-Čolić Utjecaj mutagena i antimutagena na molekularne procese u stanici
7 Duška Ćurić Lignani u žitaricama, uljaricama, soji i integralnim pekarskim proizvodima
8 Božidar Šantek Hibridni integrirani bioprocesi i održivost proizvodnje organskih otapala
9 Jagoda Šušković Probiotici, prebiotici i funkcionalne starter kulture
10 Želimir Kurtanjek Matematičko modeliranje, optimiranje i upravljanje biotehnoloških procesa
11 Vesna Lelas Nove tehnike procesiranja u proizvodnji funkcionalne hrane
12 Branka Levaj Promjene visokovrijednih sastojaka tijekom prerade odabranih vrsta voća
13 Damir Stanzer Priozvodnja biološki aktivnih tvari pomoću selekcioniranih kvasaca
14 Ivan Mijatović Obrada otpadnih voda i začepljivanje membrana u membranskom bioreaktoru
15 Kata Galić Permeacijska svojstva nekih polimernih materijala za pakiranje hrane
16 Marijana Jukić Ekološke priprave i elektrokemijska karakterizacija biološki aktivnih spojeva
17 Višnja Gaurina-Srček Nekliničke metode ispitivanja tvari iz okoliša na stanicama sisavaca i riba
18 Dubravka Škevin Stabilnost ulja i bioaktivnih spojeva u ulju tijekom prerade i skladištenja
19 Damir Ježek Pripremanje sirovina i određivanje teksturalnih svojstava prehrambenih proizvoda
20 Branimir Šimić Endokrino-aktivne supstancije u hrani i oštećenja reproduktivnog sustava
21 Frane Delaš Mikotoksini u namirnicama i krmi na području R.Hrvatske
22 Nada Vahčić Bioaktivne komponente u hrani - promjene uzrokovane pripremom i čuvanjem
23 Ivana Radojčić Redovniković Biološki aktivni spojevi domaćih sorta brokule i kakao zrna
24 Ingrid Bauman Karakterizacija i određivanje stupnja izmiješanosti praškastih materijala
25 Višnja Bačun Družina Stresom izazvana raznolikost i evolucija mješovitih bakterijskih kultura
26 Branko Tripalo Primjena ultrazvuka u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji
27 Vesna Stehlik Tomas Proizvodnja biološki aktivnih tvari pomoću selekcioniranih kvasaca
28 Verica Dragović-Uzelac Biološki aktivni spojevi u nekim vrstama samoniklog i kultiviranog bilja
29 Daslav Hranueli Generiranje potencijalnih lijekova u uvjetima in silico
30 Draženka Komes Stabilnost alkaloida i polifenola u proizvodima biljnog podrijetla
31 Tibela Landeka Dragičević Uloga biopolimera kao čimbenika postojanosti granule mješovite mikrobne kulture
32 Tomislav Petrak Bioimpedancijska spektroskopija u sustavu kontrole kvalitete i sigurnosti hrane
33 Ivan Perić Ocjene za funkcionale na prostorima funkcija
34 Veronika Kovač Metalocenski biokonjugati, heterocikli i makromolekule
35 Zorana Grabarić Razvoj kemometričkih i senzorskih metoda određivanja različitih analita

 

 

 AKTIVNI ZNANSTVENI PROJEKTI
Aktivni znanstveni i razvojni projekti iz drugih nacionalnih izvora (UKF, NZZ, ostale državne institucije ili domaće gospodarstvo) s imenima voditelja
  • Primjena vakuumskog hlađenja u proizvodnji hrane produljene trajnosti i svježine (NZZ: 00394502012); voditelj: prof. dr. sc. Duška Ćurić
  • Projekt "Granulometrijska analiza sirovina za proizvodnju dječje hrane" , razvojni projekt financiran od strane Vivero, voditelj: prof. dr. sc. Damir Ježek
  • Razvoj uređaja za određivanje plinova u transformatorskom ulju, razvojni projekt financiran od strane Končar Instituta za elektrotehniku, Zagreb; voditelj: doc. dr. sc. Damir Iveković