hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za tehnološke operacije / Vođenje procesa prehrambene industrijeVođenje procesa prehrambene industrije

Nositelj

ECTS bodovi:
4

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Sustavski pristup i sustav,. Izomorfni model sustava. Proces-mjerno osjetilo /pretvornik-jedinica za vođenje-izvršna sprava/djelatnik. Temelji vođenja: vođenje pomoću povratne veze i unapredne veze.Matematički model procesas primjenom u prehrambenoj industriji.Teorija vođenja. Načini vođenja procesa prehrambene industrije, automatska stabilizacija , programno vođenje, vođenje upravljanjem. Prilagodljivo vođenje . Inteligentno vođenje.Neizrazito vođenje. Izvršne sprave, djelatnici. Regulacijski krug i servo krug. Regulatori. Vođenje u jediničnim operacijama i procesima prehrambene industrije.

Ishodi učenja:

Studenti će steći znanja o mjernim pretvornicima i važnosti mjerenja za djelovanje tehničkih sustava, vođenju procesa i objekata, informacijama i signalu, analizirati vladanje regulacijskog kruga i savladati djelovanje mjernih pretvornika važnijih veličina na praktičnim primjerima.

Usvajena znanja iz prijenosa količine gibanja, energije i mase i jediničnih operacija zajedno s osnovama mjerne tehnike primijeniti će se pri automatizaciji i robotizaciji industrijskih uređaja i postojenja.

Nakon završetka modula, studenti će moći:

  • Primjeniti stečena znanja kao podlogu za rad u prehrambenoj i srodnim industrijama, ravnopravno komunicirajući sa drugim srodnim strukama u cilju boljeg vođenja i projektiranja industrijskih postrojenja;
  • Primjeniti stečeno znanje u unapređenje i vođenje procesa i operacija prehrembene i srodnih industrija svojim potrebama;
  • Primjeniti stečene znanja vođenja procesa za kontrolu i upravljanje u industrijskim postrojenjima.

Studenti na ovom kolegiju moraju imati osnovna znanja iz mjerenja i inženjerstva 2 i 3.

Nastava

Vrste nastave Sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Sudjelovanje u predavanjima, položeni kolokviji iz vježbi, završene vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [4]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 2300  Vođenje procesa prehrambene industrije 566,51 kB 26.01.2013. 11:21
Broj preuzimanja: 1955  Predavanje 2 80,33 kB 26.01.2013. 11:22
Broj preuzimanja: 2656  Predavanje 3 79,36 kB 26.01.2013. 11:23
Broj preuzimanja: 1853  Predavanje 4 381,68 kB 26.01.2013. 11:23

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Božičević,J.,Temelji automatike I, Školska knjiga,Zagreb,1992.
2. Božičević, Temelji automatike II, Školska knjiga,Zagreb,2992.
3. Janshidi,M.,Malek-Zavarei, M.,Linear Control Systems, Pergamon Headington,1986.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Umjetna inteligencija pri mjerenju i vođenju, Hrvatsko društvo za sustave, Zagreb, 1992
2. Himmelblau,M.D.,Bischoff,B.K., Process Analysis and Simulation, John Wiley and sons, New York, 1968
3. Perry, H.R.,Chilton, H.C., Chemical Engineering Handbook, McGraw-Hill Kogakusha, 1973
4. Tehnička enciklopedija, svesak 1-13 Leksikografski zavod ”Miroslav Krleža”, Zagreb, 1963-1997.