hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za tehnološke operacije / Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvuNova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu

Nositelj

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

1.Primjena novih tehnika za karakterizaciju grubo disperznih sustava uz određivanje stanja izmješanosti i disperznosti

2. Nova dostignuća u procesima odvajanja, teu načinu određivanja djelotvornosti tih procesa

3. Nova dostignuća u procesima kontaktiranja uz definiranje njihovih općih značajki

4. Primjena ultrazvuka i nerazarajućih metoda u mehaničkom inženjerstvu

5. Primjena laserskih tehnika u mehaničkom inženjerstvu

6. Mehanička svojstva krutina i nasipina (definiranje linerane i nelinearne elastičnosti)

Ishodi učenja:

Studenti će identificirati mehanička djelovanja koje je svojstveno grubo disperznim sustavima tj. kolektivu zrnja, kapljicama ili mjehurićima.

Upotrijebit će znanja o mehaničkim makroprocesima kojima se mijenja stanje izmješanosti što uključuje postupke mehaničkog odvajanja i kolektiviranja, te stanje disperznosti ( postupke usitnjavanja i aglomeriranja). Primjenit će postupke modeliranja izvedene na osnovu fenomenoloških opisa i empirije za svojstvene manje volumene, odnoseći se na:

  • Relativno gibanje pojedinih čestica ili kompleksa čestica i fluida uslijed djelovanja struje fluida kroz komplekse čestica;
  • Difuzivni transport čestica pri turbulentnom strujanju;
  • Usitnjavanje pojedinih čestica ili kompleksa čestica vanjskom silom;
  • Interakcija između grubo disperznih čestica i u grubo disperznim sustavima

Analizirati će se izbor i dimenzioniranje procesnih jedinica temeljem najčešće izmjerenim, na pilot uređajima, sekundarnim svojstvima grubo disperznih sustava, npr. brzine sedimentacije, propusnosti filter kolača i sl. Težnja je ocijeniti i dati opis primarnih svojstava čestica (raspodjela veličina, oblik, mikrostrukturu, površinska svojstva i sl.) i fluida (gustoću i viskoznost), te njihovu interakciju u definiranoj geometriji primjeniti na istraživanje tih sekundarnih svojstava što bi isključilo potrebnu dugotrajnost i nesigurnost eksperimentiranja, te prenošenje rezultata u veće mjerilo.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 7,5
vježbe  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. P. Fellows: Food processing technology, 2th Ed., Cambridge, England, 2000.
2. A.Ibarz, G.V.Barbosa-Canovas, Unit Operation in Food Engineering, CRC Press, Boca Ration, 2002.
3. J. Welti-Chanes, J. F. Velez-Ruiz, G.V. Barbosa-Canovas: Transport Phenomena in Food Processing, New York, 2000.
4. J.M.Coulson, J.F.Richardson, J.R.Backhurst, J.H.Harker: Chemical Engineering, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford,1978.
5. G.C.Lowrison:Crushing and grinding, London, 1974.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. L.Svarovsky:Solid-liquid separation,Londob, 1977
2. Heinz P. Bloch: Process Plant Machinery, Butterworth, USA, 1989.
3. T.Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva,Zagreb, 2003.
4. M.Hraste, Mehaničke operacije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1990.