hrvatski | english


Inženjerstvo II

Nositelj

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Prijenos količine gibanja: Fluidi njihova svojstva.Statika fluida.Opis gibanja fluida. Drugi Newtonov zakon. Posmično naprezanje i laminarni tok. Neviskozni tok fluida. Viskozni tok fluida. Utjecaj turbulentnog toka na prijenos količine gibanja. Tok u zatvorenim kanalima.Fluidizacija . Prijenos topline: Kondukcija.Konvekcija (Prirodna i prisilna).Isparavanje i kondenzacija. Korelacije za određivanje prijenosa topline. Zračenje. Prolaz topline. Izmjenjivači topline  Prijenos mase: Molekularna difuzija.Konvektivni prijenos mase.Međufazni prijenos mase. Korelacije za određivanje prijenosa mase. Adsorpcija.Apsorpcija. Dimenzijska analiza,Teorija sličnosti. Analogije između prijenosa količine gibanja,topline i mase.( vježbe):Reynoldsov pokus; Pad tlaka u armaturama i cjevovodima; Istjecanje, Koeficijent otpora oblika, Pad tlaka u fluidiziranom sloju, Koeficijent prijenosa topline,Izmjenjivač topline cijev u cijev, Koeficijent prijenosa mase, Pogonski pravac pri apsorpciji; seminar: Računski primjeri bilance mase i energije,prijenosa količine gibanja,topline i mase).

Ishodi učenja:

Studenti će steći znanja o dinamičkim i statičkim svojstvima fluida, te procesima koji utječu na prijenos količine gibanja.

 

Usvajaju znanja o vrstama prijenosa topline, te uzrocima i načinima promjene faza. Upoznati će se sa principom rada izmjenjivaća topline.

 

Upoznati će se sa principom prijenosa mase, načinima i vrstama prijenosa. Steći će iskustvo u radu sa uređajima za apsorpciju i adsorpciju, te će se upoznati sa korelacijama pri određivanju prijenosa mase.

 

Nakon završetka kolegija, studenti će moći:

 

- Primijeniti stečena znanja kao podlogu za rad sa uređajima za obradu prehrambenih i drugih proizvoda.

 

- Primijeniti dobiveno znanje za unaprjeđenje ili prilagodbu tehnoloških operacija svojim potrebama.

 - Primijeniti osnove tehnoloških operacija kao temelj za proračun, kontrolu i upravljanje obradom prehrambenih namirnica i drugih proizvoda

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 0
PK Vježbe u praktikumu 0
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

Sudjelovanje u predavanjima, položeni kolokviji iz vježbi, završene vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [21]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 2791  1. Uvod 571,94 kB 30.11.2010. 13:14
Broj preuzimanja: 2426  2. Statika 400,40 kB 30.11.2010. 13:15
Broj preuzimanja: 2752  3. Statika + dinamika 139,18 kB 30.11.2010. 13:15
Broj preuzimanja: 2741  4. Dinamika fluida 206,91 kB 30.11.2010. 13:16
Broj preuzimanja: 1999  5. Dinamika fluida 76,71 kB 30.11.2010. 13:17
Broj preuzimanja: 3159  6. Dinamika fluida 499,56 kB 30.11.2010. 13:17
Broj preuzimanja: 2389  7. Dimenzijska analiza 210,41 kB 30.11.2010. 13:18
Broj preuzimanja: 2998  8. Fluidizacija 33,51 kB 30.11.2010. 13:18
Broj preuzimanja: 4190  9. Prijelaz topline 296,78 kB 30.11.2010. 13:19
Broj preuzimanja: 3630  10. Membranski procesi 2,19 MB 12.01.2011. 13:58
Broj preuzimanja: 1271  11. Analogije 80,17 kB 17.01.2011. 15:27
Broj preuzimanja: 2090  12. Apsorpcije 1,18 MB 17.01.2011. 15:28
Broj preuzimanja: 2328  13. Prijelaz mase 196,64 kB 17.01.2011. 15:29
Broj preuzimanja: 1163  Apsorpcije_2012 1,29 MB 09.01.2012. 13:54
Broj preuzimanja: 1450  Adsorpcija_2012 206,86 kB 09.01.2012. 13:55
Broj preuzimanja: 1526  Grijanje i hlađenje 112,15 kB 13.01.2012. 15:02
Broj preuzimanja: 5020  Izmjenjivači topline 386,81 kB 18.01.2012. 11:20
Broj preuzimanja: 2069  Membranski procesi - 2. dio 634,42 kB 31.01.2012. 13:38
Broj preuzimanja: 785  Apsorpcije_2013 1,03 MB 16.01.2013. 10:23
Broj preuzimanja: 2087  Adsorpcija_2013 687,57 kB 16.01.2013. 10:38
Broj preuzimanja: 770  Izmjenjivači topline_2013 179,37 kB 25.01.2013. 14:22

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Singh,P.R. and D.R.Heldman: Introduction of Food Engineering, 3th ed.,Academic press, San Diego, 2001.
2. Geankoplis, J.C.:Transport Processes and Unit Operations, Allyn and Bacon,Boston,1978.
3. Tripalo, B.: Fenomeni prijenosa u prehrambenoj tehnologiji i biotehnologiji, (rukopis pripremljen za objavljivanje)

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Welty,R.J.,Wicks,E.C. and R.E.Wilson: Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, John Wiley, New York, 1976
2. Denn,M.M.: Process Fluid Mechanics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980.
3. Chopey,P.N.,Tyler,G.and E.P.Hicks:Handbook of Chemical Engineering Calculations, McGraw-Hill,New York, 1984.
4. Pečornik, M.: Tehnička mehanika fluida, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
5. Tehnička enciklopedija, svesak 1-13,Leksikografski zavod”Miroslav Krleža”, Zagreb, 1963-1997.