hrvatski | english


Energija u proizvodnji hrane

Nositelj

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

1. Solarna energija-1.1. Osnove o solarnoj energiji, solarni izvor i dostupnost solarne energije, 1.2. Solarna tehnologija, 1.3. Primjena solarne energije, 1.4. Ekonomsko stajalište upotrebe solarne energije; 2. Geotermalna energija-2.1. Osnove o geotermalnoj energiji i izvori, 2.2. Tehnologija upotrebe geotermalne energije, 2.3. Primjena geotermalne energije, 2.4. Ekološko i ekonomsko stajalište upotrebe geotermalne energije; 3. Energija vjetra-3.1. Osnove o energiji vjetra i izvori, 3.2. Tehnologija upotrebe energije vjetra, 3.3. Primjena energije vjetra, 3.4. Ekološko i ekonomsko stajalište upotrebe energije vjetra; 4. Energija vode u malim sustavima-4.1. Osnove o energiji vode, vrste i veličine sustava, 4.2. Turbinska tehnologija, 4.3. Primjena malih sustava energije vode, 4.4. Ekološko stajalište upotrebe energije vode; 5. Biomasa-5.1. Izvori biomase, 5.2. Bioelektrane, 5.3. Biogoriva, 5.4. Kemikalije i materijali na bazi biomase, 5.5. Ekonomsko, socijalno i ekološko stajalište upotrebe biomase; 6. Toplinske pumpe-6.1. Princip rada toplinske pumpe, 6.2. Primjena toplinskih pumpi, 6.3. Ekološko stajalište upotrebe toplinskih pumpi; 7. Rekuperacija topline-7.1. Sustavi rekuperacije toplina, 7.2. Ekološko i ekonomsko stajalište rekuperacije topline

Ishodi učenja:

Definirati će se i indentificirati neobnovljivi i obnovljivi konvencionalni i nekonvencionalni primarni oblici energije. Objasniti će se osnovni aspekti procesa pretvorbe, temeljeni na termodinamičkim zakonitostima i energetskim bilancama energije sukladno s održivim razvojem.

Označiti će se smjernice razvoja energetskih izvora i tehnologija te njihove pretvorbe koja mora uključiti čitav niz čimbenika radi dobivanja jasne slike na području energetike.

Složenost prehrambene industrije zahtijeva detaljnu analizu energetskih sustava kao i implementaciju akcija za sačuvanje svih oblika energije. Pri tom je prije svega potrebno obratiti pažnju na proizvodnju, racionalno korištenje te povišenje učinkovitosti i ekonomičnosti. Radi sniženja troškova energije, posebice u industriji, analizirati će se mogućnosti primjene mjera očuvanja. Indetificirane su znatna poboljšanja enegetske učinkovitosti karakterističnim primjerima iz proizvodnje vezane uz biotehnologiju.

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 15
vježbe  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. Wright,T.R. and B.J.Nebel, Enviromental Science, Pearson Education, Upper Saddle River, 2002.
2. Food and Agricultural Organization of United Nations.Biogas Technology: A Training Manual for Extension. Kathmandu, Nepal: FAO/Consolidated Management Services, 1996.http:/www.fao.org/sd/egdirect/Egre0021.htm(Jan 17,2001)
3. Gawell, Karl et al.“Preliminary Report: Geothermal Energy, the Potential for Clean Power from the Earth“. Washington,DC:Geothermal Energy Association, 1999.http:/www.geotherm.org/PotentialReport.htm (Jan 17,2001)
4. Discussion Papers on Sustainable Forest Management , United Nations, New York 2005.
5. D.Reay and D.MacMichael, Heat Pumps, Design and Applications, Pergamon Press, Oxford, 1979.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Glavač,V., Uvod u globalnu ekologiju,Državna uprava za zaštitu prirode i okoliš, Hrvatske šume, Zagreb, 1999.
2. Energija u proizvodnji hrane, Zbornik radova, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 1984.
3. Zbornik radova, Međunarodnog kongresa Energija i zaštita čovjekove okoline, Hrvatsko udruženje za sunčevu energiju, Opatija, 1990, 1994, 1998, 2002.
4. ISESSolar World Congress,Proceedings, International Solar Energy Society, Freiburg, 2003.
5. Encyclopedia of Energy, 6, volume set(1-6), Elsevier Science and Technology, 2004