hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za tehnološke operacijeLaboratorij za tehnološke operacije

Pročelnik

prof.dr.sc. Damir Ježek

Telefon: + 385 1 4605 273
Telefaks: + 385 1 4605 200
Email: djezek@pbf.hr

Lab. za tehnoloske  operacije

Laboratorij je osnovan 1956. kao Zavod za opće operacije prehrambene industrije s osnovama projektiranja. Teorijsku nastavu održavao je od školske godine 1956./1957. prof. dr. sc. Veljko Brlek ( Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu ), a od 1957./1958. Ivan Lovreček ( Kemijsko – tehnološki odsjek Tehnološkog fakulteta, Zagreb ). Od školske godine 1959./1960. do 1975./1976. teorijsku i praktičnu nastavu iz kolegija „Tehnološke operacije“ održava nastavnik Svetozar Stanišić, viši predavač ( od 1960. do 1976. i predstojnik Laboratorija za tehnološke operacije ). Od 1976. nastavnik je prof. dr. sc. Egon Bauman. Od 1982. pored prof. dr. sc. E. Baumana nastavnik je i prof. dr. sc. Branko Tripalo. Od 2001. u izvođenju nastave sudjeluje i prof. dr. sc. Damir Ježek.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Damir Ježek dr.sc. redoviti profesor
Tomislav Bosiljkov dr.sc. viši asistent
Sven Karlović dr.sc. viši asistent
Goran Bosanac ing. viši tehnički suradnik
Darjan Pipić tehnički suradnik
Ivan Šukec-Oksteiner tehnički suradnik

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Inženjerstvo II 5
Inženjerstvo III 5

Predmeti (dodiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Fenomeni prijelaza 10401 -
Jedinične operacije 10501a -
Osnove termodinamike i tehnoloških operacija 11302 -

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Vođenje procesa prehrambene industrije 4

Predmeti (poslijediplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu 2

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Energija u biotehnologiji 3
Energija u proizvodnji hrane 2
Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu 2
Nova dostignuća u mehaničkom inženjerstvu 3

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Priprema uzoraka za kemijske i biokemijske analize 2