hrvatski | english


Tamara Jurina, dipl.ing.

Tamara Jurina

Lokacija: 1. kat

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 021
Email: tlekic@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 18. listopada 1979.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Određivanje raspodjele vremena zadržavanja u membranskom bioreaktoru s okvirnom pločastom membranom 2005
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet 2008. -