hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za MRA / Osnove mjernih metoda u znanosti o prehraniOsnove mjernih metoda u znanosti o prehrani

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Kolegij daje pregled osnova mjernih metoda nutricionizma sa primjenom. Svaki laboratorij ili pripremnica hrane prikuplja podatke u kontroliranim uvjetima. Eksperimentalna mjerenja (laboratorijska ili prikupljena iz upitnika) u području nutricionizma i kontrole hrane često predstavljaju podatke koji je nužno dodatno obraditi. Kolegij će se osvrnuti na tipove grešaka koje se prilikom mjerenja mogu dogoditi i kakav je njihov utjecaj na konačan rezultat te kako pravilno izbjeći krivu interpretaciju takvih rezultata.

Također će se obrađivati mjereni podaci i osnovni statistički parametri, te će se dati osvrt na važnost analize mjernih pogrešaka i izbora mjerene metode i instrumenata. Obraditi će se mjerenja koja nisu neposredno vezana za računalo (npr. antropometrijska mjerenja: tjelesna visina, tjelesna masa, električna konduktivnost i impedancija (mjerenje masnog tkiva), te mjerni sustavi koji su računalom povezani sa mjernom instrumentacijom (npr. masa, tlak, temperatura, vlažnost, automatski FIA mjerni sustavi). Mjerni sustavi računalno povezani s mjernom instrumentacijom vrlo su važne u pripremnicama hrane, skladištima, distribuciji, proizvodnim jedinicama, te kontrolnim laboratorijima. Svi postupci i primjeri mjerenih metoda su popraćena s prikazima primjene u praksi.

_____________________________________________________________________________________

ISHODI UČENJA

 Po uspješnom završetku modula, student/ica će moći:

  • Prikupljati i pohranjivati podatke, sa razumijevanjem mjernih podataka kao i potencijalnih pogrešaka mjerenja, mjeritelja i/ili mjerne metode.
  • Proširiti i produbiti znanja o osnovnim principima mjernih metoda u znanosti o prehrani što će im omogućiti bolju interpretaciju i analizu mjernih podataka te povezivati njihove odnose koristeći određene računalne vještine.
  • Samostalno, praktično primijeniti različite računalne programe (kao npr. Excel i Statistica) u obradi i analizi mjerenih podataka

_____________________________________________________________________________________

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 10
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 15
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje modula

 Pišu se 1 ispit, u trajanju od 60 minuta, a maksimalan broj bodova je 45. Test objedinjuje cjeline izložene na predavanjima, seminarima i vježbama

 Studenti izrađuju seminarski rad na zadanu temu mjerenja i/ili mjerne metode u nutricionizmu ili prehrambenoj tehnologiji. Seminarski rad se usmeno izlaže kako bi se prikazala primjena znanja iz modula, s ciljem usvajanja stručne terminologije, povezivanje u cjelinu te sažimanja bitnih činjenica i samostalnih zaključaka vezanih uz temu seminara.

 Maksimalan broj bodova iz seminara je 40.

 Prema testu se ocijenjuje stupanj vladanja tematikom, a prema seminarskom izlaganju - stupanj primijenjenih znanja

 Ukupna ocjena je zbroj bodova sa testa te seminarskog rada. Konačna ocjena se ostvaruje prema ukupnom broju bodova:

  • 48 – 59 → dovoljan (2)
  • 60 – 71 → dobar (3)
  • 72 – 83 → vrlo dobar (4)
  •  > 84 → izvrstan (5)

Ukoliko student/ica nije zadovoljan konačnom ocjenom - može odgovarati usmeno.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

 Odrađene sve vježbe i seminar. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta. Studenti s više od dozvoljenog broja nedolazaka ne mogu ostvariti pravo na potpis.

_____________________________________________________________________________________

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 270  Termin dogovra o početku predavanja i vježbi 282,64 kB 30.09.2013. 18:09

Literatura

 

r. br. Naziv
1. Nielsen S. Suzanne (2003) Food Analysis Laboratory Manual (Food Science Texts Series), Springer.
2.  Sherrington, K. B., Gaman, P. M. (1998) Science of Food, 4th Edition
 Butterworth/Heine- mann, Oxford, UK.
 
3. Bower, John (2009) Statistical Methods for Food Science: Introductory procedures for the food practitioner by John Wiley and Sons
4. Engle,Patrice L., Menon, Purnima, Haddad, Lawrence (1997) Care and Nutrition: Concepts and Measurement (Occasional Papers (International Food Policy Research Institute, Washington, DC: International Food Policy Research Institute.
5.  Ireton-Jones, Carol S., Gottschlich, Michele M. Bell, Stacey J. (1998) Practice-Oriented Nutrition Research: An Outcomes Measurement Approach
 Jones & Bartlett Publishers