hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za MRA / Modeliranje i optimiranje u planiranju prehraneModeliranje i optimiranje u planiranju prehrane

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Osnove optimiranja. Važnost DRI preporuka za skupine i pojedince u optimiranju. Preporuke u programiranju i planiranju obroka. Baze podataka energetskog i nutritivnog sastava namirnica. Osnove linearnog optimiranja, simpleks metoda. Pareto optimiranje. Pregled softwera za optimiranje, programiranje i analizu. Optimiranje i planiranje obroka, menija, i novog proizvoda. Osnove neizrazitog optimiranja. Planiranje prehrane za pojedince, skupine, osobe s različitim potrebama (dijabetičari, sportaši i sl.).

_____________________________________________________________________________________

ISHODI UČENJA

Po uspješnom završetku modula, student/ica će moći:

 • Razlikovati podatke od informacija, važnih u nutricionizmu
 • Opisati, definirati i konstruirati baze podataka o kemijskom sastavu hrane sa i bez termičke obrade
 • Objasniti konstruiranje distribucijskih krivulja nutritivnih preporuka te njihovu statističku pozadinu te izdvojiti sličnosti i različitosti kod planiranja prehrane uz kritičku analizu i vrednovanje istih
 • Sustavno razumijevanje i prilagođavanje istraživačkog problema planiranja ponude različitim korisnicima (npr. prilagođavanje programa za različit spol, dob, tjelesnu aktivnost i sl.)
 • Razlikovati, objasniti i kreirati višekriterijske modele za planiranje prehrane
 • Definirati osnovnu strukturu svakog planiranja prehrane kroz strukturu LINDO programa (cilj povezan sa nutritivnim ograničenjima)
 • Identificirati i istaknuti razlike u planiranju nutritivne ponude i planiranju optimalnih uvjeta za novi proizvod
 • Samostalno rješavati postavljene zadatke koji primjenjuju neizrazitost u nutricionizmu uz analizu i usporedbu sa izrazitim vrijednostima (kao što su npr, preporuke) te demonstrirati primjenjivost u nutricionizmu

_____________________________________________________________________________________

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 10
seminari 10
vježbe 5

_____________________________________________________________________________________

Vodič za polaganje modula

Nakon odslušanih predavanja, seminara i odrađenih vježbi, modul se nastavlja kao e-kolegij (merlin.srce.hr) te se uz pomoć materijala dostupnih u e-kolegiju, samostalno rješavaju 3 zadatka koji obuhvaćaju:

 1. modele i modeliranje
 2. primjenu modeliranja u planiranju prehrane
 3. optimiranje plana prehrane.

Slijedi usmeni ispit kojima student pojašnjava svoje zadaće koje objedinjuju gradivo kolegija i primjenu u struci.

Uvjet za ostvarivanje prava na potpis:

Odrađene vježbe i zadaće. Dopušten je izostanak s nastave najviše 2 puta.

_____________________________________________________________________________________

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Koh, Eunsook T., Owen, Willis L. Introduction to Nutrition and Health Research. Springer, 2001.
2. Edited by: Tijskens, L.M.M.; Hertog, M.L.A.T.M.; Nicolaď, B.M. Food Process Modelling.
Woodhead Publishing, 2001.
3.

Ed.: H.N. Teodorescu, A. Kandel, L.C. Jain. Soft Computing in human-related sciences

Timothy J. Ross,Fuzzy Logic with Engineering Applications, 2nd Edition, Wiley, 2004.

4. LuenbergerDavid G. Linear and Nonlinear ProgrammingSecond Edition, Springer, 2003.