hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za MRA / Mjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industrijiMjerenje i upravljanje procesima u prehrambenoj industriji

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Program

Osnovni pojmovi mjernih sustava za računalno vođenje procesa. Međusklopovi za povezivanje računala s mjernom instrumetacijom. Analiza mjernih pogrešaka i umjeravanje instrumenata. Mjerni sustavi za fizikalne veličine u prehrambenoj industriji (masa, razina, protok, tlak, temperatura, vlažnost, aktivitet vode). Procesni mjerni analizatori u prehrambenoj industriji(NIR, UV i VIS). Primjena lasera za mjerenje fizikalnih značajki prehrambenih materijala. Biosenzori za nadzor i upravljanje prehrambenih procesa. Analiza mjernih signala i nadzor procesa kemometrijskim algoritmima. Analiza dinamike procesa primjenom prijenosnih funkcija. Regulacijski krugovi i adaptacija regulatora. Stabilnost upravljanja procesa. Primjena algoritama umjetne inteligencije za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa (neuronske mreže, neizrazita logika, genetski algoritam). Osnove optimalnog upravljanja procesa prehrambene industrije.

Ishodi učenja

Stječe se sustavski pristup u mjeriteljstvu, potrebno znanje i iskustva o metodologiji planiranja eksperimenta u tehničkom području, izbora mjernih metoda, analiza točnosti mjerenja i statičkim evaluacijama eksperimentalnih rezultata. Dobiva se spoznaja o osnovnim pojmovima o upravljanju tehničkim sustavima, strukturnim oblicima upravljanja, i analiza dinamika sustava. Stječe se znanje sinteze i analize linearnih sustava primjenom prijenosnih funkcija osnovnih tehnoloških operacija u prehrambenoj industriji (bilance prijenosa tvari, topline, i kinetika procesa. Uz teoretske osnove dobiva se i praktično znanje o metodama prilagođavanja parametra PID regulatora za modele sustava višeg stupnja s vremenskom zadrškom.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 25
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

ovjerene laboratorijske vježbe
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno xNastavni materijali [7]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Seminar [0] 01.10.2014. 15:40
Repozitorij  PowerPoint prezentacije predavanja [0] 01.10.2014. 15:36
Repozitorij  Riješeni zadaci [1] 11.12.2008. 14:25
Repozitorij  Laboratorijske vjezbe [9] 08.01.2012. 14:29
Broj preuzimanja: 2496  Detaljan sadžaj modula PT29 31,71 kB 01.10.2007. 09:45
Broj preuzimanja: 2541  Formule i tablice za ispit 122,65 kB 12.10.2007. 07:26
Broj preuzimanja: 2031  Upute za računalni sustav Matlab i simulink 1,41 MB 10.12.2007. 21:16

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Ž. Kurtanjek "Mjerenje i vođenje biotehnoloških procesa", skripta, PBF
2. P.C. Chau, A. Varma „Process Control: A First Course with MATLAB“, Cambridge University Press“, 2002
3. G. Stephanopoulos „Chemical Process Control“, An Introduction to Theory and Practice“, Prentice Hall, 1995.

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. W.H. Ray "Advaced Process Control", McGraw Hill, New York, 1981
2. Yong-Zai Lu "Industrial Intelligent Control", John Wiley, New York, 1998