hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Laboratorij za MRA / Matematičko modeliranje i optimiranje bioprocesaMatematičko modeliranje i optimiranje bioprocesa

Nositelj

ECTS bodovi:
4

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Stjecanje znanja o kvantitativnim metodologijama analize bioloških sustava. Sinteza znanja iz biokemijskog inženjerstva, bioinformatike i teorije upravljanja u svrhu analize i unapređenja biotehnoloških procesa.

Sustavske osnove modela bioloških sustava. Sustavska biologija i bioinformatika. Računalni programski sustavi za sustavsku biologiju. Homogene i strukturne veličine stanja i pripadne bilance tvari. Deterministički i stohastički modeli i simulacija. Metodologije procjene parametara. Statistički kriteriji evaluacije modela. Modeli biokemijskih reaktora. Analiza intracelularnih tokova (MFA) i regulacije metaboličkih putova (MCA). Kibernetički modeli. Matematička analiza i predikcije učinaka genetičkog inženjerstva. AI modeli umjetne inteligencije (neuronske mreže, neizrazita logika, genetički algoritam) za nadzor i upravljanje biotehnoloških procesa. Optimalno dinamičko vođenje bioreaktora.

Ishodi učenja

Ž. Kurtanjek „Matematičko modeliranje i optimiranje procesa

Osnovni ishod učenja iz predmeta „Matematičko modeliranje i optimiranje procesa“ omogućuje studentu kreaciju i samostalnu analizu znanstvenog istraživanja na razini kvantitativnih (numeričkih) podataka. Naročito je važan rezultat stjecanje sustavskog gledišta, dinamike procesa, i primjena raznih statističkih i računalnih metoda za multivarijantne analize. Na osnovu stečenih znanja moguće je generiranje novih originalnih teoretskih zakonitosti koje se mogu primijeniti za tehnološke projekte i znanstvena istraživanja u biotehnologiji. Dobiva se sposobnost kritičke analize rezultata istraživanja rigoroznom primjenom statističkih metoda validacije hipoteza i analize faktora funkcije cilja primjenom sustavskog gledišta. Stečena znanja o kompleksnosti sustava se metodama računalnog modeliranja i simuliranja omogućuju optimalno projektiranje i upravljanje biotehnoloških tehnoloških procesa

Nastava

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 30
seminari 10
vježbe  

Nastavni materijali [9]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  MODELIRANJE doktorski FKIT [15] 11.02.2011. 12:51
Repozitorij  Seminarski radovi [5] 24.11.2009. 13:14
Repozitorij  Preporučena literatura u 2009 [6] 16.07.2009. 11:51
Repozitorij  ModRijeka [5] 21.03.2011. 13:25
Broj preuzimanja: 891  Metabolic Flux Analysis 251,91 kB 16.07.2009. 12:18
Broj preuzimanja: 1489  Metabolic Control Analysis 186,20 kB 16.07.2009. 12:19
Broj preuzimanja: 2462  Sustavski pristup modeliranju biotehnoloskih procesa 97,10 kB 16.07.2009. 13:03
Broj preuzimanja: 2006  MOD BT 2 4,38 MB 15.06.2010. 16:19
Broj preuzimanja: 1725  MOD BT 1 3,37 MB 16.06.2010. 09:01

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Red.

br.

Naziv
1. E. O. Voit "Computational Analysis of Biochemical Systems", Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
2. J. Nielsen, J. Villadsen, G. Liden, "Bioreaction Engineering Principles",Plenum Press, New York, 2003.
3. M. Shuler, F. Kargi, "Bioprocess Engineering", Prentice Hall, N. Jersy, 2002
4. H. Blanch, D. Clark, "Biochemical Engineering", M. Dekker, New York, 1997.
5. Yong-Zai Lu, "Industrial Intelligent Control", J. Wiley, New York, 1996.

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. H. Kitano "Fundations of Systems Biology", MIT Press, Cambridge, 2001.
2. C.P. Fall, E.S. Marland, J.M. Wagner, J.J. Tyson, "Computational Cell Biology", Springer, New York, 2000.
3. D.R. Baughman, Y.A. Liu, "Neural Networks In Bioprocessing and Chemical Engineering", Academic Press, San Diego, 1995.
4. I.J. Dunn, E. Heinzle, J. Ingham, J.E. Prenosil, "Biochemical Reaction Engineering", Wiley-VCH, Weinhaim, 2003.
5. W.H. Ray, "Advanced Process Control", McGraw-Hill, New York, 1981