hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić

Jasenka Gajdoš Kljusurić

Lokacija: 1. kat, soba 77

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 025
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: jasenka.gajdos at pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 29.09.1971.

Mjesto rođenja: Frankfurt a/M, Njemačka

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ispitivanje polimernih materijala primjenom motridbene kalorimetrije (DSC) 1996.
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Utvrđivanje prehrambenog statusa, modeliranje i optimiranje prehrane u učeničkim domovima 1998.
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Primjena neizrazitog modeliranja i optimiranja u planiranju društvene prehrane 2002.
habilitirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Modeliranje i optimiranje proizvodnje 2005.
Executive MBA Training in Agribusiness and Commerce Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Meal Planning Optimization: A Case Study 2008.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996-1998.
asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1998-2002.
viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2002-2005.
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2005.- 2011.
izv. profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2011. - danas
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Bundesforschungsanstalt für Ernährung Hohenheim, Njemačka 1997.
Technische Universität München (Freising),München, Njemačka

1997.

1999-2000.

2003.

Universität Hohenheim Hohenheim, Stuttgart, Njemačka

2003.

2004.

USDA/FAO Cochran Fellowship Program Washington DC & San Francisco, SAD 2013.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 16

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 12

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 16

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 57

Priznanja, nagrade, odličja

  1. 2002.Godišnja nagrada Biotehničke zaklade