hrvatski | english


Davor Valinger, dipl.ing.

Davor Valinger

Lokacija: 1. kat

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 021
Email: dvalinger@pbf.hr

Predmeti

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 30.10.1978.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Optimiranje biosinteze rekombinantnog proteina u bakteriji Escherichia coli BL21+P 2006.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Istraživač-analitičar Pliva Istraživanje i razvoj, Bioanalitika svibanj 2007. – ožujak 2009.
Analitičar TAPI Hrvatska, Kontrola kvalitete lipanj 2009. - rujan 2009.
Tehnolog Veterina d.o.o., Biologija rujan 2009. - prosinac 2009.
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu siječanj 2010. -