hrvatski | english


Robotika u prehrambenoj industriji

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Uvodna razmatranja o robotici: osnovni pojmovi, definicije, klasifikacije, povijesni razvoj, primjene i primjeri robota. Sadašnje i očekivane primjene robota u prehrambenoj industriji. Specifični zahtjevi u izvedbi robota za prehrambenu industriju. Osnovna načela sklopovske i programske izvedbe robota. Kinematički i dinamički modeli robota. Planiranje i upravljanje gibanjem robota. Inteligentni senzorski sustavi robota za prepoznavanje oblika i osjećaj dodirne sile. Roboti s umjetnom inteligencijom. Roboti suradnici radnicima u proizvodnom pogonu.

Ishodi učenja

Cilj modula je upoznati studenta s osnovnom građom robota, aktuatorima i energetikom robota, kinematika robota, dinamikom robota, strukturom programskih jezika za upravljanje robota, i osnovnih oblika robotske inteligencije. Student stiče kompentencije u primjeni principima umjetne inteligencije, kao što su neizrazita logika i neuronske mreže. Ishod je kompentencija u primjeni najvažnijih elemenata umjetne inteligencije u prehrambenoj industriji kao što važnost robotskog umjetnog vida, osjetila okusa (umjetni jezik) i mirisa (umjetni nos). Iz industrijskih primjera dobiva se iskustvo o primjeni robota u pojedinim prehrambenim tehnologijama.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 20
S Seminar  
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa

održan seminar
Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. John J. Craig: Introduction to Robotics: Mechanics and Control (3rd Edition), Prentice Hall, 2003.
2. Emanuele Trucco, Alessandro Verri: Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Prentice Hall, 1998.
3. Koorosh Khodabandehloo (Ed.): Robotics in Meat, Fish and Poultry Processing, Kluwer Academic Publishers, 1993.