hrvatski | english


Prehrambeni prahovi

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Brojni prehrambeni proizvodi nisu direktno pripravljeni od samih sirovih (prirodnih) materijala, nego su procesirani u tehnološkom postupku proizvodnje, te im je dodan velik broj drugih sastojaka. Sastojci hrane su dostupni u obliku prahova a prednosti hrane u sušenom praškastom obliku su njena dugotrajna biološka stabilnost, jednostavniji transport i skladištenje. Vrste prahova – kohezivni i nekohezivni prahovi, disperzija prahova, Karakteristike čestica – gustoća, čvrstoća, površinska aktivnost, mehanička čvrstoća, volumen, vlaga, kutmirovanja, Fizikalne karakteristike prahova, Kemijske karakteristike prahova, Protok, sljepljivanje, aglomerieranje, segregacija, Uzorkovanje, Veličina čestica – obliki raspodjela, metode određivanja,metode određivanja površine čestica, Mehanika loma i usitnjavanje vanjskom silom, Miješanje–karakteristike miješavina, utjecaj miješanja na prahove, Određivanje stupnja izmiješanosti, Odabir mješala, Prahovi u prehrambenoj industriji –mljekarskoj, napitci, voćni sokovi, prehrambena vlakna, žitarice.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari 15
vježbe  

Literatura

 

 

Red.

 

br.

 

 

Naziv

 

 

1.

 

 

M.E. Fayed, L. Otten:Handbook of Powder Sciences and Technology, Chapman & Hall, London, 1995

 

 

2.

 

 

B.H. Kaye: Powder Mixing, Chapman & Hall, London, 1997

 

 

3.

 

 

J.P.K. Seville:Processing of Particulate Solids, Chapman & Hall, London, 1997

 

 

4.

 

 

M. Hraste: Mehaničko procesno inženjerstvo, Zagreb, INUS, 2005

 

 

5.

 

 

T. Allen: Particle Size Measurement, Chapman and Hall, London, 1990

 

 

6.

 

 

J.G. Brennan: Food Processing Handbook. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. Weinheim, Germany, 2006