hrvatski | english


Inženjerstvo I

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Jedinice i veličine u inženjerstvu-osnovni parametri, označavanje, simboli i standardi, čitanje nacrta. Uređaji i njihova povezivanja u tehnološkom procesu.

Osnove tehničke mehanike: Mehanika deformabilnih tijela. Materijali za prehrambenu industriju i biotehnologiju – podjela, karakteristike i ponašanje materijala, struktura materijala. Svojstva i odabir konstrukcijskih materijala,zakonitosti njihovog mehaničkog ponašanja, pravilna primjena u prehrambenoj industriji, biotehnologiji za posude. Cjevovodi i armature: elementi cjevovoda i armatura, oblikovanje, izolacija, kompenzatori. Spajanje i spojevi, brtvljenje. Pumpe – vrste, dizajniranje sistema pumpi i cijevovoda; Transportna sredstva; Ambalaža i pakiranje –transport.

Ishod učenja modula

1. dio

Definirati osnovne pojmove u inženjerskom izražavanju.

Objasniti osnovne pojmoive vezane za Mehaniku čvrsta tijela (Statiku i znanost o čvrstoći materijala).

Primjeniti grafičke i analitičke postupke u rješavanju jednostavnijih problema iz područja mehanike čvrstih tijela i mehanike fluida.

Prepoznati različite vrste konstrukcijskih i ambalažnih materijala za industriju

Opisati način rada osnovnih transportnih sredstava u industriji (PT i BT).

2. dio

Definirati osnovne pojmove usko vezane uz termodinamičke promjene u sustavima (posebno prehrambenim).

Primjeniti osnovne principe termodinamike u širem području inženjerskih kolegija.

Izračunati i grafički demonstrirati probleme vezane uz prijenos topline.

Razlikovati i usporediti Termodinamske zakone (I,II,III) kao i sposobnost obavljanja rada i kružnih procesa (Carnot, Ericsson, Stirling).

Kategorizirati promjene agregatnih stanja u ovisnosti s termodinamičkim parametrima.

Riješiti termodinamičke probleme i nacrtati ih u grafičkom sučelju (Mollierov dijagram).

Diskutirati o novim naprednim tehnologijama u PT i BT te njihovu ovisnost o termodinamičkim promjenama (Ultrazvuk, visoki tlakovi)

Temeljni pojmovi termodinamike. Plinovi i pare. Prvi glavni stavak. Zakon o održanju energije. Rad. Specifični toplinski kapacitet. Unutrašnja energija. Sadržaj topline. Promjena stanja. Kružni procesi. Drugi glavni stavak . Toplinski dijagram. Promjene stanja u toplinskom dijagramu. Kružni procesi i toplinski stupanj djelovanja.. Povratni i nepovratni procesi. Primjer tipičnih nepovratnih procesa. Fizičko tumačenje entropije. Stapni kompresori. Pare (proizvodnja vodene pare, suho zasićena para, promjena stanja proizvodnja vodene pare, suho zasićena para, promjena stanja, proizvodnja pare u kotlu, kružni proces parnih strojeva ). Ostale tehnički važne pare. Vlažni zrak

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 30
T Terenske vježbe  

 

 Uvjeti za dobivanje potpisa

 

bavljene vježbe i predani seminari
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predavanja Inženjerstvo 1_ drugi dio [5] 15.06.2012. 11:09

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1.  V. Hubka: Principles of Engineering Design, Heurista Zurich, 1987
2.  1.B.D.Tapley: Enhineering Fundamentals, 4th,John Wiley, New York, 1990..
3.  N.E. Dowing: Mechanical Behaviour of Materials, Prentice Hall, New Jersey, 1993
4.  I. Alfirević : Nauka o čvrstoć I, Tehnička knjiga, Zagreb 1995
5.  R.Budin.A.Mihelić-Bogdanić: Osnove tehničke termodinamike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.