hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Kabinet za osnove inženjerstvaKabinet za osnove inženjerstva

Pročelnik

doc.dr.sc. Mirjana Čurlin

Telefon: + 385 1 4605 025
Telefaks: + 385 1 4836 083
Email: mcurlin@pbf.hr

Kabinet za osnove inženjerstva osnovan je 1957. godine kao Zavod za strojarstvo i u njemu su se održavali kolegiji „Elementi strojeva“ i „Tehničko crtanje“.Zavod se nakon usvajanja novih nastavnih planova i programa 1996. godine preimenuje u Katedru za osnove inženjerstva, a kolegiji se održavaju pod zajedničkim nazivom „Osnove inženjerstva“. Nakon uspostave Bolonjskog procesa 2005. godine kolegij se modificira i mijenja naziv u „Inženjerstvo I“.

U rad Kabineta 2004. godine uključuju se (iz Laboratorija za Mjerenja regulaciju i automatizaciju) dr. sc. Mirjana Čurlin kao asistentica i dr. sc. Ingrid Bauman kao izvanredna profesorica, a 2008. godine dipl. inž. Maja Benković kao znanstvena novakinja.

Djelatnice Kabineta za osnove inženjerstva sudjeluju u izvođenju kolegija koji se održavaju u Kabinetu (Ingrid Bauman, Maja Benković, Mirjana Čurlin) i kolegija koji se održavaju u Laboratoriju za Mjerenje regulaciju i automatizaciju (Mirjana Čurlin).

Kolegiji u Kabinetu za osnove inženjerstva

OSNOVE INFORMATIKE preddiplomski studij BT, PT i N (Bauman, Benković)

INŽENJERSTVO 1 preddiplomski studij BT i PT (Bauman, Čurlin)

TEHNOLOGIJA PRAHOVA (izborni) preddiplomski studij BT, PT i N (Bauman, Benković)

MJERENJE I VOĐENJE PROCESA preddiplomski studij BT (Čurlin)

TEHNOLOGIJA PRAHOVA (izborni) diplomski studij PT (Bauman, Benković)

REAKTORSKO INŽENJERSTVO diplomski studij BT/BPI (Čurlin)

MODELIRANJE BIOTEHNOLOŠKIH PROCESA diplomski studij BT/BPI (Čurlin)

DISPERZNI SUSTAVI doktorski studij BT (Bauman)

PREHRAMBENI PRAHOVI doktorski studij PT (Bauman)

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ingrid Bauman dr.sc. redoviti profesor
Mirjana Čurlin dr.sc. docent
Maja Benković dr.sc. viši asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Inženjerstvo I 5
Mjerenje i vođenje procesa 10502 3
Osnove informatike 2
Tehnologija prahova 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Modeliranje biotehnoloških procesa 4
Prehrambeni prahovi 3
Reaktorsko inženjerstvo 31501 4
Robotika u prehrambenoj industriji 3
Tehnologija prahova 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Disperzni sustavi 3