hrvatski | english


prof.dr.sc. Ivan Perić

Lokacija: 1. kat, soba 65

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 120
Email: iperic@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Životopis

Datum rođenja: 04. 09. 1955.

Mjesto rođenja: Zagreb

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu Singularna homologija i primjene 1979.
magistrirao PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu Egzaktne homologije 1987.
doktorirao PMF-Matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu Nejednakosti inverzne nejednakostima Holderovog tipa 1997.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
asistent Katedra za matematiku, TVA KoV, Zagreb 1980 - 1987
predavač Katedra za matematiku, TVA KoV, Zagreb 1987 - 1991
nastavnik Tehnička škola Ruđer Bošković, Zagreb 1991 - 1992
znanstveni asistent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1992 - 1997
viši znanstveni asistent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1997 - 1997
docent Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu 1997 - 2000
docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2000 - 2004
izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2004 - 2009
redoviti profesor
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2009 -
Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
ustanova mjesto godina
Department of Mathematics, Lulea University of Technology Lulea, Švedska 1999

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 31

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 30

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8