hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Iva Franjić

Iva Franjić

Lokacija: 1. kat, soba 65

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 120
Email: ifranjic@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

 

Školovanje
  ustanova tema  godina
diplomirala PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu Geometrija hiperboličkog prostora  2000.
magistrirala PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu Iyengarova nejednakost  2004.
doktorirala PMF - Matematički odjel Sveučilišta u Zagrebu Eulerov integralni identitet kao univerzalna metoda za izvođenje klasičnih kvadraturnih formula  2006.
habilitirala Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Linearni regresijski model  2008.

 

 

Zaposlenje
zvanje ustanova godina
znanstveni novak - mlađi asistent Kabinet za matematiku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 01.02.2001. – 17.11.2003.
znanstveni novak - asistent Kabinet za matematiku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 18.11.2003. – 30.06.2006.
znanstveni novak - viši asistent Kabinet za matematiku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 01.07.2006. – 31.05.2008.
docent Kabinet za matematiku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 01.06.2008. – 31.05.2013.
izvanredni profesor Kabinet za matematiku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 01.06.2013. –

 

Znanstvena djelatnost:

 Radovi objavljeni u časopisima citiranim u Science Citation Index Expanded bazi: 16

 Radovi objavljeni u časopisima citiranim u Mathematical Reviews bazi: 26

 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 8