hrvatski | english


Zadaci za vježbu [7]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 3331  1. Deskriptivna statistika 36,27 kB 28.03.2007. 16:58
Broj preuzimanja: 4016  2. Osnove teorije vjerojatnosti 41,62 kB 31.03.2007. 20:59
Broj preuzimanja: 3729  3. Diskretne slučajne varijable; Binomna slučajna varijabla 40,22 kB 10.04.2007. 22:13
Broj preuzimanja: 1950  4. Poissonova i hipergeometrijska slučajna varijabla 17,34 kB 02.05.2007. 16:38
Broj preuzimanja: 3873  5. Funkcija gustoće i funkcija distribucija 51,67 kB 02.05.2007. 16:39
Broj preuzimanja: 1932  6. Neprekidna slučajna varijabla 32,92 kB 02.05.2007. 16:40
Broj preuzimanja: 2839  7. Pouzdani intervali i testiranje hipoteza 83,32 kB 28.05.2007. 15:54