hrvatski | english


Predavanja i seminari [6]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 3240  1. Uvod 58,51 kB 01.03.2007. 17:39
Broj preuzimanja: 5947  2. Deskriptivna statistika 146,54 kB 13.03.2007. 16:31
Broj preuzimanja: 4370  3. Osnove teorije vjerojatnosti 163,14 kB 20.03.2009. 16:47
Broj preuzimanja: 5050  4. Slučajne varijable 188,19 kB 27.04.2007. 16:26
Broj preuzimanja: 2955  5. Procjena parametara 97,58 kB 04.05.2007. 16:56
Broj preuzimanja: 4856  6. Testiranje statističkih hipoteza 236,64 kB 30.05.2007. 17:18