hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Ana Vukelić

Ana Vukelić

Lokacija: 1. kat, soba 64

Kontakt podaci

Telefon: +385 1 4605 005
Email: avukelic@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 17. kolovoza 1973.

Mjesto rođenja: Skopje, Makedonija

 

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirala

PMF-Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu,

diplomirani inženjer matematike,

smjer - primijenjena matematika i informatika

«Shema konačnih razlika i transportno-difuzijska jednadžba» travanj 1997.
 magistrirala

PMF-Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu,

magistar iz područja prirodnih znanosti, polje matematika

«Rubne i mješovite zadaće za kvazinewtonovske fluide» srpanj 2000.
 doktorirala

PMF-Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu,

doktor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika

«Generalizacija Eulerove integralne formule i izvedene nejednakosti» lipanj 2003.
 habilitirala Prehrambeno-biotehnloški fakultet Sveučilišta u Zagrebu «Newtonova metoda za rješavanje nelinearnih jednadžbi» studeni 2005.

 

 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
informatičar Sveučilišni računski centar - SRCE Zagreb ožujak 2000. - veljača 2001.
asistentica Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu veljača 2001. - rujan 2003.
viša asistentica Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu rujan 2003. - siječanj 2006.
docentica Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu siječanj 2006. - prosinac 2009.
izvanredna profesorica Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu prosinac 2009. - danas

 

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Sveučilište u Kaiserslauternu Kaiserslautern, Njemačka 2004.

Sveučilište Sv. Kiril i Metod, Skopje

(BASILEUS projekt mobilnosti)

Skopje, Makedonija 2009.

 

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 18

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama - MathSciNet (Mathematical Review): 16

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 2

Poglavlja u knjizi: 1

Knjige i udžbenici: 1

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 11