hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za procesno inženjerstvo / Kabinet za matematikuKabinet za matematiku

Pročelnik

prof.dr.sc. Ivan Perić

Telefon: + 385 1 4605 120
Email: iperic@pbf.hr

Matematika

Kabinet je osnovan u jesen 1957.godine. Niz godina djelovao je izvan postojećih zavoda i katedri. Od 1972. je u sastavu Zavoda za matematiku Tehnološkog fakulteta, a sada Zavoda za procesno inžnjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Ivan Perić dr.sc. redoviti profesor
Iva Franjić dr.sc. izvanredni profesor
Ana Vukelić dr.sc. izvanredni profesor
Marjan Praljak dr.sc. viši asistent

Vanjski suradnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Eduard Marušić-Paloka dr.sc. redoviti profesor

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Biostatistika (studij: Nutricionizam) 5
Biostatistika (studij: Prehrambena tehnologija) 5
Matematika 6
Matematika I 5
Matematika II 5
Numeričke metode i programiranje 5
Statistika (studij: Biotehnologija) 5

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Primjenjena analiza podataka 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Matematičke metode u bioprocesnom inženjerstvu 3
Matematičke metode u prehrambenoj industriji 2