hrvatski | english


Proizvodnja jakih alkoholnih pića

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

 Predavanja (13 sati)

Definicija jakih alkoholnih pića. Podjela jakih alkoholnih pića obzirom na sirovine i način proizvodnje. Sirovine za proizvodnju jakih alkoholnih pića: melasni i žitni alkohol, destilati prevrelih voćnih komina, destilati neprevrelih voćnih komina, macerat aromatskog bilja, destilat aromatskog bilja; slatke supstancije (saharoza, glukoza i škrobni sirup, mlijećni šećer); supstancije za bojenje; aromatsko i ljekovito bilje; Skladištenje aromatskog bilja; Voće i voćni sokovi; Eterična ulja; Sintetski aromatici. Prerada sirovina: Maceracija aromatskog bilja; maceracija voća; skladištenje macerata i destilata. Sastavljanje jakih alkoholnih pića. Prirodna jaka alkoholna pića (voćne, žitne, šećerne rakije). Osnovne postavke o ukomljavanju voća i žitarica, te destilacija. Proizvodnja vinjaka (voćna rakija). Proizvodnja đina i viskija (žitne rakije). Proizvodnja ruma (šećerne rakije). Proizvodnja različitih slatkih likera.

 Vježbe (20sati)

Priprema melase. Ošećerenje škrobnih sirovina. Određivanje šećera. Proizvodnja alkohola iz melase i ošećerenih žitarica. Destilacija prevrelih komina. Maceracija odabranog bilja i voća. Proizvodnja prirodne boje (šećerni kuler).Proizvodnja odabranog jakog alkoholnog pića.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 13
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe 5

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno odslušana predavanja i odrađene vježbe

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 77  obavijest o početku nastave 24,00 kB 27.02.2015. 15:30

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Reed, G; Nagodawithana, T.W(1991): Yeast Technology (ed. Van Nostrand Reinhold-New York)
2. Spencer J.F.T;Spencer D.M. (eds) (1997): Yeasts in natural and artifical habitats

 

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Bryce, J.H. Steward, G.G.(edts.) (2005). Distilled Spirits: Tradition and Innovation
2. Stanbury, P.F.; Whitaker,A.; Hall,S.J. (1995). Principles of Fermentation Technology

Ishodi učenja:

Nakon savladanih materijala iz gore navedenog modula, student će moći:

  • Grupirati pojedina jaka alkoholna pića prema osnovnim sastojcima i tehnologiji proizvodnje
  • Analizirati, odabrati i pripremiti osnovne sirovine za proizvodnju pojedinih jakih alkoholnih pića
  • Opisati tehnološki postupak i opremu za proizvodnju različitih jakih alkoholnih pića
  • Primijeniti stečena znanja i vještine u procesu proizvodnje jakih alkoholnih pića u malim i industrijskim postrojenjima