hrvatski | english


Tehnologija vode (Prehrambena tehnologija)

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
64885

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenta s karakteristikama vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije te procesa za njihovu obradu i dobivanje. U okviru predmeta studenti će steći vještine potrebne za tehnološko dimenzioniranje i usporedbu različitih procesa obrade vode kao što su dezinfekcija, filtracija na pješčanim filtrima, flokulacija, ionska izmjena i membranska filtracija. Usvojene vještine moći će upotrijebiti za izbor tehnologije obrade vode i dimenzioniranje postrojenja za obradu vode te za vođenje procesa obrade.

 

Nakon položenog ispita student će moći:

 

  1. Objasniti i izmjeriti osnovne karakteristike vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije
  2. Voditi procese obrade vode
  3. Izračunati osnovne tehnološke parametre postrojenja za obradu vode
  4. Izabrati tehnologiju za obradu vode

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 30
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja i odrađene vježbe

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 496  Obavijest o početku nastave 13,38 kB 06.01.2015. 00:03

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura

 

I. Mijatović, M. Matošić: Tehnologija vode, Interna skripta, PBF

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. V.Korać:Tehnologijavodezapotrebeindustrije, Udruženjezatehnologijuvode, Beograd, 1978
2. F. Hellferich: Ion Exchange, McGraw Hill, New York, 1964
3. M. Mulder: Basic Principles of Membrane Technology, Kluwer Academic Publishers, 1996
4. I. Mijatović: Priprema vode za hemodijalizu, Hrvatska gospodarska komora, Zagreb, 2004.
5. R.W. Baker, Membrane Technology and Applications, 2nd ed.; John Wiley, Chichester, England, 2004