hrvatski | english


Tehnologija vode (Biotehnologija)

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32422

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenta s karakteristikama vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije te procesa za njihovu obradu i dobivanje. U okviru predmeta studenti će steći vještine potrebne za tehnološko dimenzioniranje i usporedbu različitih procesa obrade vode kao što su dezinfekcija, filtracija na pješčanim filtrima, flokulacija, ionska izmjena i membranska filtracija. Usvojene vještine moći će upotrijebiti za izbor tehnologije obrade vode i dimenzioniranje postrojenja za obradu vode te za vođenje procesa obrade.

 

Nakon položenog ispita student će moći:

 

  1. Objasniti i izmjeriti osnovne karakteristike vode u prirodi, vode za piće i voda za potrebe industrije
  2. Voditi procese obrade vode
  3. Izračunati osnovne tehnološke parametre postrojenja za obradu vode
  4. Izabrati tehnologiju za obradu vode 

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 30
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Odslušana predavanja, odrađene vježbe,

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 46  Početak nastave 2015 67,20 kB 23.02.2015. 14:47

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 107  Skripta Tehnologija vode 2,27 MB 27.02.2015. 16:04

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. I. Mijatović, M. Matošić: Tehnologija vode (interna skripta PBF)

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Degremont: Water treatment handbook 7th Edition vol 1 and 2, Degremont, France, 2007
2. F.Hellferich: Ion Exchange, Dover Publications, New York, 1995
3. R.W. Baker: Membrane technology and applications, 2nd Edition, John Wiley and sons, Chicester, UK, 2004
4. M. Mulder: Basic principles of membrane technology, Kluver Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1996
5. V.Korać: Tehnologija vode za potrebe industrije, Udruženje za tehnologiju vode Beograd, 1975
6. I. Mijatović: Priprema vode za hemodijalizu