hrvatski | english


Trendovi u kemiji i tehnologiji lipida

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Jednosemestralni izborni kolegij doktorskog studija u kojem se kroz predavanja i seminare obrađuju teme:

 

  • Novi procesi u tehnologiji lipida i utjecaj na asortimani kvalitetuproizvoda: ekstrakcija nadkritičnim plinovima, membranski procesi, biotehnološki procesi,
  • Proizvodnja modificiranih masti s manje ili bez trans masnih kiselina kombiniranim procesima (hidrogenacija – interesterifikacija – frakcioniranje).
  • Nusproizvodi u industriji ulja i njihova primjena: sapunica – masne kiseline – površinski aktivne tvari, lecitin – fosfolipidi, destilat deodorizacije- tokoferoli.
  • Otpadni materijali u tehnologiji ulja i masti i utjecaj na okoliš: zemlja za bijeljenje, otpadna voda, katalizator.
  • Paralelna proizvodnja ulja i masti te proteinski bogatih proizvoda.
  • Nutritivna i biološka svojstva lipida. usporedba lipida biljnog i životinjskog podrijetla, masne kiseline (esencijalne, trans, omega 3, 6, 9), antioksidansi, vitamini
  • Primjena ulja i masti u neprehrambene svrhe.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
S Seminar 7,5

Literatura

 Obavezna literatura

Red.

br.

Naziv
1. Hamilton, R.J., (1995) Developments in Oils and Fats, Blackie Academic & Professional, London.
2. Hamm, W., Hammilton, R. J. (2000) Edible Oil Processing, CRC Press, Boca Raton, SAD.
3. O'. Brian, R., Farr, W.E., Wan, P.J. (2000) Introduction to Fats and Oils Technology, 2nd Ed., AOCS Press, Champaign, SAD.
4. Gunstone, F. D. (2000) Vegetable Oils in Food Technology, CRC Press, Boca RAton, SAD.
5. Wan, P.J. (1991) Introduction to Fats and Oils Technology, AOCS Press, Champaign, SAD.

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Shahidi, F. (2005) Bailey's industrial oil and fat products, 6. izd., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, SAD.
2. Belitz, H.-D. Grosch, W., Schieberle, P. (2004) Food Chemistry, 3. izd.,  Springer-Verlag, Berlin.