hrvatski | english


Prehrambeni aditivi

ECTS bodovi:
2

Studij:
poslijediplomski
doktorski

Opis predmeta

Jednosemestralni izborni kolegij poslijediplomskog specjalističkog i doktorskog studija u kojem se kroz predavanja i seminare obrađuju teme:

 

  • Što su aditivi i njihova podjela prema namjeni i porijeklu.
  • Procjena sigurnosti aditiva i dozvoljeni dnevni unos.
  • Utjecaj fizikalno-kemijskih čimbenika na funkcionalnost i stabilnost aditiva.
  • Prednosti i rizici u primjeni aditiva.
  • Zakonska regulativa o uporabi i deklariranju aditiva.
  • Aditivi specifični za pojedine prehrambene proizvode (pekarske, mesne, riblje, uljarske, mliječne, proizvode na osnovi voća i povrća, konditorske)
  • Mehanizmi djelovanja specifičnih aditiva

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
S Seminar 7,5

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

Red. broj Naziv
1. Interna skripta iz predavanja
2. Branen, A.L., Davidson, P.M., Salminen, S. (1990) Food Aditives, Marcel Dekker,Inc. NewYork.
3. Belitz, H.-D. Grosch, W., Schieberle, P. (2004) Food Chemistry, 3. izd.,  Springer-Verlag, Berlin.

Dopunska literatura

Red. broj Naziv
1. Pretraživanje literature o novijim spoznajama o utjecaju aditiva na kvalitetu prehrambenih proizvoda i zdravlje ljudi.