hrvatski | english


Kemija i tehnologija ulja i masti

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39794 / 53740

Opis predmeta

Modul Kemija i tehnologija ulja i masti za studente III. godine preddiplomskog i studente diplomskog studija kroz jedan semestar predavanja, vježbi i seminara detaljno obrađuje teme:

 • Ocjena sirovina u tehnologiji ulja i masti; priprema sjemena za skladištenje i proizvodnju; sušenje i skladištenje sjemena; priprema sjemena za preradu
 • Prešanje i projektiranje pogona za proizvodnju biljnog ulja prešanjem
 • Maslinovo ulje; bučino ulje; repičino ulje; laneno ulje; sojino ulje; hladno prešana ulja
 • Projektiranje pogona za proizvodnju biljnog ulja ekstrakcijom i ekstrakcija
 • Sirovo ulje, pogače, sačme
 • Rafinacija biljnog ulja
 • Nutritivne vrijednosti ulja i masti
 • Skladištenje, kvarenje ulja i masti i prženje
 • Životinjske masti,
 • Zakonski propisi
 • Fizikalna svojstva čvrstih masti; postupci za proizvodnju modificiranih masti; margarin, biljni mrs i majoneza
 • Tehnološki projekti pogona za proizvodnju nerafiniranog ulja
 • Praktična proizvodnja ulja u laboratorijskim uvjetima s predfazom pripreme sirovine i fazama rafinacije, laboratorijskom analitikom ulja i senzorikom
 • Terenska vježbe – posjet industriji za proizvodnju i rafinaciju ulja
 • Samostalna obrada zadane teme putem seminarskog rada

Ishodi učenja

Nakon uspješno svladanog predmeta Kemija i tehnologija ulja i masti, student preddiplomskog studija će moći:

 

 • izabrati optimalne uvjete za procese čišćenja, sušenja, skladištenja i transporta uljarskih sirovina
 • objasniti proces proizvodnje sirovog ulja ovisno o svojstvima sirovine
 • opisati postupke i pogone za rafinaciju ovisno o vrsti sirovog ulja
 • razlikovati nusproizvode u tehnologiji ulja i masti i ilustrirati njihovu daljnju preradu i upotrebu
 • opisati postupke za proizvodnju modificiranih masti
 • primijeniti odgovarajuće analitičke metode za određivanje kvalitete, stabilnosti i autentičnosti pojedinih ulja i masti
 • interpretirati zakonske propise u tehnologiji ulja i masti
 • prikupiti podatke i prezentirati određenu problematiku vezanu uz kemiju i tehnologiju ulja i masti

 

Nakon uspješno svladanog predmeta Kemija i tehnologija ulja i masti, student diplomskog studija će moći:

 

 • izabrati optimalne uvjete za procese čišćenja, sušenja, skladištenja i transporta uljarskih sirovina
 • predložiti proces proizvodnje sirovog ulja ovisno o svojstvima sirovine
 • usporediti postupke i pogone za rafinaciju ovisno o vrsti sirovog ulja
 • valorizirati nusproizvode u tehnologiji ulja i masti i predložiti njihovu daljnju preradu i upotrebu
 • opisati postupke za proizvodnju modificiranih masti
 • objasniti i analizirati parametre kvalitete, stabilnosti i autentičnosti pojedinih ulja i masti i proizvoda na bazi ulja i masti
 • interpretirati zakonske propise u tehnologiji ulja i masti
 • diskutirati o novim trendovima u tehnologiji ulja i masti
 • u sklopu projektantskog tima sudjelovati u postavljanju projektnog zadatka, izradi tehnološkog projekta i pripremi podataka za različite profile projektanata prilikom izrade projektne dokumentacije pogona za proizvodnju ulja i masti

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 60
L Laboratorijske vježbe 32
0PK Vježbe u praktikumu 3
S Seminar 15
T Terenske vježbe 10

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Predani referati iz vježbi, seminarski rad i tehnološki račun proizvodnje ulja

Način polaganja ispita

Pismeno X
Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 72  Početak predavanje 2015. NOVA OBAVIJEST 193,21 kB 03.03.2015. 09:01

Literatura

Obvezna literatura

 

Red. broj Naziv
1. Shahidi, F. (2005) Bailey's industrial oil and fat products, 6. izd., John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, SAD.
2. O'Brien, R.D., Farr, W., Wan, P.J. (2000) Introduction to Fats and Oils Technology, 2 izd., AOCS Press, Champaign, SAD.
3. Bokisch, M. (1998) Fats and Oils Handbook, AOCS Press, Champaign, SAD.
4. Gunstone,F.D.,Harwood, J.L., Padley, F.B. (1986) The Lipid Handbook, Chapman and Hall, London, UK.
5. Rade, D., Mokrovčak, Ž., Štrucelj, D. (2001) Priručnik za vježbe iz kemije i tehnologije lipida, Durieux, Zagreb.
6. Interna skripta za vježbe iz kemije i tehnologije ulja i masti

 

Preporučena literatura

 

Red. broj Naziv
1. M. Rac, Ulja i masti, Poslovno udruženje proizvođača biljnih ulja i masti, Beograd,1964.