hrvatski | english


Kemija i tehnologija uživala

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39855, 70450

Opis predmeta

Povijest čaja. Botanička klasifikacija i uzgoj čaja. Proizvodnja bijelog, žutog, zelenog, crvenog (oolong) i crnog čaja. Gradacija čaja. Mješavine čaja. Ostali postupci prerade čaja. GABA čajevi. Proizvodnja instant čaja. Biljne infuzije. Maté čaj (Ilex paraguariensis)– botanička klasifikacija, uzgoj i prerada. Pakiranje, skladištenje i transport čaja. Kemijski sastav čaja i njegov fiziološki utjecaj na ljudski organizam.

Povijest kave. Botanička klasifikacija i uzgoj kave. Prerada kave– berba, metode suhe i mokre prerade ploda kave. Gradacija, sortiranje, skladištenje i transport sirove kave. Prženje sirove kave. Torrefacto kava. Proizvodnja instant kave. Postupci dekafeinizacije. Kemijski sastav kave. Fiziološko djelovanje kave na organizam. Zamjene za kavu– kavovine.

Kakaovac– botanička klasifikacija i uzgoj. Prerada plodova kakaovca– berba, fermentacija, sušenje, transport i skladištenje. Prženje kakaovog zrna. Proizvodnja kakaovog praha. Instant kakaovi napici. Cupuaçu (Theobroma grandiflorum) – botanička klasifikacija, uzgoj i prerada. Guarana (Paullinia cupana) – botanička klasifikacija, uzgoj i prerada.

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog kolegija student/ica će moći

  • Usporediti razlike u proizvodnji i kemijskom sastavu pojedinih vrsta čajeva
  • Opisati postupak prerade kave te argumentirati važnost prženja kave
  • Argumentirati postupke dekafeinizacije
  • Opisati postupak proizvodnje instant kakaovog praha
  • Usporediti uzgoj i preradu cupuaçu-a i kakaovog zrna te guarane i kave
  • Analizirati i argumentirati parametre kakvoće različitih čajeva, kave, kakaovog napitka te zamjena za kavu
  • Razvijati nove proizvode.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 15
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 15
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

Uvjeti za dobivanje potpisa:

Odslušana predavanja, odrađene vježbe i održano seminarsko izlaganje.

Način polaganja ispita:

Pismeno i usmeno.

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 52  Obavijest o početku predavanja u akad. godini 2014./2015. 97,30 kB 27.02.2015. 13:50

Literatura

Obvezna literatura:

Red. broj Naziv
1. Illy, F. & Illy, R. The Book of Coffee, Abeville Publishing Group, New York, 1992.
2. Šimunac, D. Knjiga o kavi, Grafem, Zagreb, 2004.
3. Goldoni, L. Tehnologija konditorskih proizvoda – I dio Kakao-proizvodi i proizvodi slični čokoladi, Kugler, Zagreb, 2004.
4. Okahura, K. Book of Tea, Kodarsha International Ltd., Otawa, 2005.
5. Grlić, LJ. Enciklopedija samoniklog i ljekovitog bilja, August Cesarec, 1990.
6. Clotfelter, S. The herb tea book, Loreland Co, Interweare Press, 1998.

Preporučena literatura:

Red. broj Naziv
1. Vantal, A. Book of Coffee, Octopus Publishing Group Ltd., London, 2004.
2. Perrier-Robert, A. Book of Tea, Octopus Publishing Group Ltd., London, 2004
3. Chuen, K., Sin, K. & Yu, T. The way of tea, Gaia books limited, London, 2002.
4. Clarke, R. & Vitzthum, O. G. Coffee: Recent Developments: Recent Advances (World Agriculture), Blackwell science, Oxford, 2001.