hrvatski | english


Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39792, 53741

Opis predmeta

Povijesni pregled uporabe šećera. Fizikalno-kemijska svojstva saharoze. Sirovine za proizvodnju šećera. Šećerna repa- morfološke karakteristike i kemijski sastav. Pripremne operacije za ekstrakciju šećera iz repe. Plazmoliza i ekstrakcija šećera. Čišćenje ekstrakcijskog soka (alkalizacija, karbonatacija, sulfitacija). Uparavanje rijetkog soka. Kristalizacija šećera. Skladištenje i sporedni produkti proizvodnje. Škrob. Povijesni pregled razvoja i vrste konditorskih proizvoda. Uzgoj i prerada kakaovog zrna. Proizvodnja kakaovih proizvoda: Izrada kakaove mase. Alkalizacija kakaovih proizvoda. Izrada kakaovog praha i kakaovog maslaca. Izrada čokoladne mase. Temperiranje čokoladne mase. Postupci završne izrade čokoladnih proizvoda. Ostali čokoladni proizvodi i proizvodi slični čokoladi. Bombonski i srodni proizvodi- vrste i sirovine za proizvodnju. Izrada bombonske mase. Bombonski proizvodi (tvrdi, tvrdi svileni i gumeni bomboni, karamele, komprimati, gume za žvakanje, lakric, žele, grilaž i draže proizvodi). Konditorske mase (fondan, pjenasti, nougat, marcipan i persipan proizvodi, rahatlokum, halva).

ISHODI UČENJA

Nakon uspješno svladanog kolegija student/ica će moći:

 

  • Definirati sirovine potrebne za proizvodnju pojedinih kakaovih i bombonskih proizvoda
  • Argumentirati specifičnosti proizvodnje pojedinog kakaovog i bombonskog proizvoda te voditi proizvodnju istih
  • Opisati postupak proizvodnje šećera te argumentirati kritične točke proizvodnje
  • Analizirati i objasniti parametre kakvoće tijekom proizvodnog procesa i u finalnim proizvodima (šećer, kakaovi i bombonski proizvodi)
  • U sklopu projektantskog tima sudjelovati u izradi tehnoloških projekata pogona za proizvodnju šećera, čokolade i bombonskih proizvoda
  • Razvijati nove proizvode.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 60
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 20
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 40
T Terenske vježbe 5

Uvjet za dobivanje potpisa:

Prisutstvo na predavanjima i seminarima te uspješno odrađene vježbe.

Način polaganja ispita:

Pismeno i usmeno.

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 57  Obavijest o početku predavanja u akad.godini 2014./2015. 98,51 kB 27.02.2015. 15:52

Literatura

Obvezna literatura:

Red. broj Naziv
1. Goldoni, L. (2004) Tehnologija konditorskih proizvoda – I dio Kakao-proizvodi i proizvodi slični čokoladi, Kugler, Zagreb.
2. Goldoni, L. (2004) Tehnologija konditorskih proizvoda – II dio Bombonski proizvodi, Kugler, Zagreb.
3. Afaokwa, E. O. (2010) Chocolate science and technology, John Willey and Sons Ltd. Publication, Chicester, UK.
4. Mitchell, H. (2006) Sweeteners and sugar alternatives in food technology, Blackwell Publishing, Oxford, UK.
5. Beckett, S. T. (2008) The science of chocolate, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.
6. Gavrilović, M. (2010) Tehnologija konditorskih proizvoda, Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Republika Srbija.
7. Van der Poel, P. W., Schiwartz, H. (1998): Sugar Technology, Beet and Cane Sugar Manufacture, Verlag, Dr. Albert Bartens KG, Berlin, Germany.

Preporučena literatura:

Red. broj Naziv
1. Stortz, T. A., Marangoni, A. G. (2011) Heat resistant chocolate, Trends in Food Science & Technology, 21, 201-214.
2. Popov-Raljić, J., Stojšin, Lj. (2007) Tehnologija konditorskih proizvoda, Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun, Republika Srbija.
3. Edwards, W. P. (2000) The science of sugar confectionary, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.