hrvatski | english

PBF.hr / Zavodi / Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo / Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvodaLaboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda

Pročelnik

prof.dr.sc. Draženka Komes

Telefon: + 385 1 4826 250
Telefaks: + 385 1 4826 251
Email: dkomes@pbf.hr

 

slika za labos

Laboratorij za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda osnovan je 1956. godine kao Laboratorij za tehnologiju šećera i škroba, paralelno sa osnivanjem studija Prehrambene tehnologije na Tehnološkom fakultetu. Prvi nositelj katedre bio je prof.dr.sc. Slobodan Šušić.

Osnovna djelatnost Laboratorija za tehnologiju ugljikohidrata i konditorskih proizvoda je edukacija studenata preddiplomskih i diplomskih studija o tehnologiji ugljikohidrata i neugljikohidratnih sladila, kakaovih i bombonskih proizvoda, proizvodnji čajeva, preradi kave te uzgoju i preradi sirovina koje se koriste kao zamjene za kavu.

Znanstveno-istraživačka djelatnost Laboratorija obuhvaća istraživanja primjene suvremenih tehnika u procesu proizvodnje prehrambenih proizvoda biljnog podrijetla, posebice konditorskih proizvoda, kave, čajeva i sladila, s ciljem proizvodnje visokovrijednih prehrambenih proizvoda. Istraživanja su usmjerena na primjenu suvremenih spoznaja u razvoju novih procesa i proizvoda, uključujući sve faze prerade, od sirovina do gotovog proizvoda, kreiranje funkcionalnih prehrambenih proizvoda, kao i razvoj metoda suvremenih instrumentalnih tehnika za određivanje bioaktivnih sastojaka i antioksidacijskog kapaciteta različitih prehrambenih proizvoda. Zbog širokog aspekta istraživanja, kojem doprinosi izuzetno dobra međunarodna suradnja, znanstveno-istraživački rad Laboratorija izrazito je interdisciplinarnog karaktera.

Djelatnici

Ime i prezime djelatnika Titula Funkcija
Draženka Komes dr.sc. redoviti profesor
Ana Belščak-Cvitanović dr.sc. viši asistent
Arijana Bušić mag. ing. asistent
Aleksandra Vojvodić dipl.ing. asistent

Predmeti (preddiplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Sladila 39857, 53700 3

Predmeti (diplomski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Kemija i tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda 39792, 53741 10
Kemija i tehnologija uživala 39855, 70450 3
Sladila 39857, 53700 3

Predmeti (doktorski)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Dostignuća u tehnologiji konditorskih proizvoda 2
Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata 2
Prehrambena vlakna 2

Predmeti (poslijediplomski specijalistički)

Naziv predmeta Šifra predmeta ECTS
Funkcionalni aspekti dijetalnih vlakana 3
Nove tehnologije u konditorskoj industriji 5
Razvoj konditorskih proizvoda 5