hrvatski | english


Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog podrijetla

ECTS bodovi:
8

Studij:
diplomski

Opis predmeta

Aktivitet vode. Slobodna i vezana voda. Interakcija vode s pojedinim sastojcima hrane. Karakteristike mlijeka. Prehrambena i zdravstvena vrijednost. Primarna i sekundarna mikroflora mlijeka. Promjene u mlijeku tijekom mehaničke i toplinske obrade, te mebranskih procesa. Utjecaj načina proizvodnje na karakteristike mlijeka u prahu. Mikrobne kulture. Probiotici i prebiotici. Promjene tijekom proizvodnje fermentiranih mliječnih napitaka. Prehrambena vrijednost fermentiranih mliječnih napitaka. Vrste sireva. Utjecaj tehnologije na sastav i karakteristike sireva. Prehrambena vrijednost sireva. Struktura i sastav maslaca. Vrste i hranjiva vrijednost sladoleda i zamrznutih deserata. Utjecaj klaoničke obrade na sastav mesa. Promjene u mesu tijekom hlađenja i smrzavanja, toplinske obrade, soljenja i salamurenja, dimljenja te sušenja. Utjecaj načina proizvodnje na karakteristike kobasica (obarenih, polutrajnih, trajnih, kuhanih i kobasica za pečenje). Karakteristike polutrajnih i trajnih konzervi te sušenih mesa. Kemizam procesa prerade ribe, rakova i mekušaca. Karakteristike mesa peradi i proizvoda.

ISHODI UČENJA:

Nakon uspješno savladanog modula, student/ica će moći:

Razumjeti promjene do kojih dolazi tijekom procesa prerade mlijeka u mliječne proizvode, te poznavati tehnološke procese.

Raditi osnovne fizikalno kemijske analize mlijeka i razumjeti raznolikost senzorskih karakteristika osnovnih vrsta sireva, kao posljedicu različitog načina proizvodnje.

Sudjelovati u radu tima koji određuje i prati parametre sigurnosti i kvalitete mesa i ribe kao i proizvoda od mesa i ribe, interpretirati zakonske propise vezane uz animalne namirnice i tehnologiju mesa i ribe, diskutirati o trendovima u tehnologiji mesa i ribe te razvoju novih proizvoda od mesa i ribe.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 12
PK Vježbe u praktikumu 8
S Seminar 12
T Terenske vježbe 20

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovito pohađanje predavanja i vježbi

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 592  Sigurnost na radu 58,75 kB 15.10.2012. 14:07

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Tratnik, Lj., Božanić, R. (2012) Mlijeko i mliječni proizvodi, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
2. Božanić, R., Jeličić, I., .Bilušić, T. (2010) Analiza mlijeka i mliječnih proizvoda. Priručnik, Plejada, Zagreb
3. Fish processing technology (1992) Blackie Academi c and Professional (Hall, G.M., ured.)
4. Šoša, B. (1989) Higijena i tehnologija prerade morske ribe, Školska knjiga, Zagreb.
5. Živković, J. (1986) Higijena i tehnologija mesa II dio – Kakvoća I prerada, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Tipografija, Đakovo
6. Handbook of meat, Poultry & Seafood Quality, Blackwell Publishing (Nollet, L.M.L. ured.) 

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Goff D.: Dairy Science and Technology. http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/home.html
2. Heinz, G.; Hautzinger, P. Meat Processing Technology http://www.fao.org