hrvatski | english


Kemija i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
22702

Opis predmeta

Modul obuhvaća opće pojmove, sastav, svojstva, hranjivu vrijednost, mikrofloru i primjenu glavnih vrsta mlijeka. Obrazlaže postupke i djelotvornost mehaničke, toplinske i membranske obradbe mlijeka u proizvodnji pasteriziranog i steriliziranog mlijeka, te mlijeka u prahu. Navode se mogućnosti proizvodnje maslaca, sladoleda i zamrznutih mliječnih deserata. Područje fermentiranih mliječnih proizvoda obuhvaća pojmove fermentacije mlijeka, moguće metabolite što nastaju djelovanjem mezofilnih, termofilnih ili terapijskih kultura, osnove proizvodnje glavnih fermentiranih napitaka , ulogu probiotika i prebiotika, te prehrambenu i zdravstvenu vrijednost. U poglavlju sirarstva navode se opći pojmovi i podjela sireva, načini sirenja mlijeka, uloga dodataka i korištenih kultura, postupci proizvodnje pojedinih tipova sira, uvjeti i njega sireva tijekom zrenja u zrionici. Proučavaju se biokemijski procesi tijekom primarnog i sekundarnog zrenja, načini zaštite sireva, moguće mane, uzročnici kvarenja, te utjecaji na sastav i hranjivu vrijednost sireva, sirutke te sirutkinih proizvoda. Posebno se navode prednosti primjene membranskih postupaka u mljekarstvu.

ISHODI UČENJA:

Nakon završetka modula student/ica će moći:

  • definirati razlike i prepoznati prednosti pojedinih vrsta mlijeka;
  • objasniti djelotvornost mehaničke, toplinske i membranske obrade mlijeka ili sirutke tijekom proizvodnje tradicionalnih i novih funkcionalnih mliječnih proizvoda;
  • izabrati optimalnu mikrobnu kulturu, sirišni preparat i druge funkcionalne dodatake u mljekarstvu;
  • analizirati utjecaj tehnologije, biokemije ili mikrobiologije na sastav i kvalitetu pojedinih mliječnih proizvoda;
  • definirati prehrambenu i zdravstvenu vrijednost mliječnih proizvoda;
  • reppoznati tehnološke procese nekih mliječnih proizvoda u industriji;
  • analizirati mlijeko i mliječnih proizvoda u laboratoriju.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 60
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 36
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe 24

 

Uvjeti za dobivanje potpisa

 

Redovito pohađanje predavanja i vježbi

 

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno x

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Repozitorij  Predlošci za vježbe [0] 18.03.2013. 10:32

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 439  Početak predavanja 92,97 kB 27.02.2013. 10:09

Literatura

Obvezna literatura

 

red. broj Naziv
1. Tratnik, Lj., Božanić, R.: Mlijeko i mliječni proizvodi, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, (2012)
2. Božanić, R., Jeličić, I., Bilušić, T.: Analiza mlijeka i mliječnih proizvoda. Priručnik, Plejada, Zagreb, (2010)

 

Preporučena literatura

 

red. broj Naziv
1. Bylund, G: Dairy processing handbook, Tetra-Pak, Processing Systems AB, Lund, Sweeden, (1995) ili CD
2. Fox, P. F.(Ed.): Chesse: Chemistry, Physics and Microbiology, (Vol. 1. i 2.) Chapman and Hall, (1993.)
3. Early, R.: The technology ofdairy products, Blackie Academic and Professional, London, (1998.)
4. Robinson, R. K.: Dairy Microbiology Handbook , Ed. III. John Wiley and Sons., Inc., New Jork, (2002.)
5.  Encyclopedia of Dairy Science, Academic Press, (Vol. 1.- 5.), Animprint of Elsevier Science, London, (2oo3)
6. Goff, D.: Dairy Science and Technology. http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/home.html