hrvatski | english


Funkcionalni fermentirani mliječni napici

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Povijesni osvrt na fermentirane mliječne napitke. Suvremeni pravci proizvodnje fermentiranih mliječnih napitaka. Vrste i oblici mljekarskih kultura. Noviji mljekarski probiotički sojevi. Terapijska svojstva biofermentiranih mlijeka. Komercijalni probiotički fermentirani mliječni proizvodi. Uloga dodataka u mlijeko za fermentaciju (mlijeka u prahu, koncentrata proteina sirutke, prebiotika). Sinbiotici. Nutritivna i zdravstvena vrijednost funkcionalnih fermentiranih mliječnih proizvoda. Fermentacija kozjeg mlijeka. Proizvodnja napitaka na bazi sirutke. Fermentacija sirutke.

ISHODI UČENJA:

 

Nakon uspješno savladanog modula, student/ica će moći:

 

Razumjeti suvremene pravce proizvodnje fermentiranih mliječnih napitaka. Prepoznati prednosti biofermentiranih mlijeka. Spoznati ulogu dodataka u mlijeko za fermentaciju (mlijeka u prahu, koncentrata proteina sirutke, prebiotika). Poznavati nutritivnu i zdravstvenu vrijednost funkcionalnih fermentiranih mliječnih proizvoda.

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
Predavanja 15
Seminari 7,5
vježbe  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. Robinson K.R. (2002) Dairy Microbiology Handbook, John Wiley and Sons, New York
2. TratnikLj. (1998) Mlijekotehnologijabiokemijaimikrobiologija, Hrvatskamljekarskaudruga, Zagreb
3. Smit G. (2003) Dairy processing. Improving quality, Woodhead Publishing Limited & CRC Press LCC, New York
4. Law B.A. (1997) Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk, Chapman & Hall, London
5. Andrews A.T., Varley J. (1994) Biochemistry of Milk Products, Royal Society of Chemistry, Cambridge

 

Dopunska literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. R. Božanić i Lj. Tratnik (1999) Prebiotički supstrati i bakterije mliječne kiseline. Mljekarstvo49 (1) 27-46
2. Božanić R., Tratnik Lj., Drgalić I. (2002) Kozje mlijeko: karakteristike i mogućnosti. Mljekarstvo 52(3) 207-237.
3. Tamime A., Božanić R., Rogelj I. (2003) Probiotički fermentirani mliječni proizvodi. Mljekarstvo 53(2) 111-134.
4. Tratnik Lj. (2003) Uloga sirutke u proizvodnji funkcionalne mliječne hrane. Mljekarstvo 53(4) 325-352.