hrvatski | english


Specifičnosti u tehnologiji mesa

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Odabrana poglavlja iz znanosti i tehnologije mesa. Meso i prehrana ljudi. Svjetski trendovi u preradi mesa. Konverzija mišićnog tkiva u meso. Specifičnosti i problematika u proizvodnji obarenih, polutrajnih i trajnih, te sušenih i dimljenih proizvoda od mesa. Boja mesa. Kvantiteta i uloga mioglobina i dodataka na stvaranje i stabilnost boje. Diskoloracija. Aroma mesa. Funkcionalne osobine mišićnih proteina u proizvodima od mesa. Strategije za produženje trajnosti proizvoda. Primjena visokog hidrostatskog tlaka i ultrazvuka u mesnoj industriji.

Ishodi učenja

Nakon uspješno svladanog kolegija student će moći:

-pokazati sustavno razumijevanje novih tehnologija u mesnoj inudstriji,

-sudjelovati u razvoju proizvoda od mesa,

-komunicirari s kolegama i širom znanstvenom i društvenom zajednicom o trendovima urazvoja mesne industrije,

- kritičkianalizirati i vrednovati nove proizvode od mesa sa funkcionalnim svojstvima.

Nastava

 

Obliciprovođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 7,5
vježbe  

 
 

Literatura

 

Red.br. Naziv
1. Lawrie, R.A. (2002) Meat Science. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
2. Advanced technologies for meat processing (ed. L.M.L. Nollet and F. Toldra) (2006) CRC Press,Taylor & Francis Group, Boca Raton.
3. Novel Processes and Control Technologies in the Food Industry, (edited by F. Bozoglu, T. Deak and B. Ray) (2001) IOS Press, Amsterdam.
4. Meat processing Improving quality (ed. J. Kerry, John Kerry and D. Ledward) (2002), Woodhead Publishing Limited, Cambridge.