hrvatski | english


Sirovine prehrambene industrije

ECTS bodovi:
4

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
24199 i 64882

Opis predmeta

 Predavanja: Voće i povrće: proizvodnja, botanička i tehnološka klasifiakcija. Botanički, fizikalni i kemijski kriteriji kakvoće voća i povrća (metode određivanja, HR norme kvalitete). Uvjeti skladištenja. Kemijski sastav (4 sata).

Značajke uzgoja i građa vinove loze i grožđa. Uloga grožđa u prehrambenoj industriji.Vinske sorte grožđa.Grožđe kao sirovina u proizvodnji vina (4sata).

Porijeklo, proizvodnja i primjena pšenice, raži, kukuruza, ječma, zobi, riže, prosa, sijerka i pšenoraži. Botanički, fizikalni i kemijski kriteriji kakvoće žitarica (metode određivanja, međunarodni standardi i HR norme kvalitete) (4 sata). Skladištenje žitarica, Oprema, procesi, uvjeti. Štetočine u skladištima, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija. Kontrola kakvoće i zdravstvene ispravnosti žitarica (4 sata - samo na preddiplomskom studiju Nutricionizam).

Biološko-tehnološke osobine šećerne repe i šećerne trske, kemijski sastav, utvrđivanje kvalitete, vađenje i čuvanje na polju i u tvornici. Porijeklo kakaovca, biološke osobine, kemijski sastav, sorte. Fermentacija i kvaliteta. Čuvanje i transport (4 sata).

Botanička i druge podjele najvažnijih uljarskih sirovina i njihova morfološka građa. Osnovni kemijski sastojci (ulje, proteini, celuloza), zastupljenost masnih kiselina i svojstva ulja. Razlika između biljnih i životinjskih sirovina (4 sata).

Mlijeko–karakteristike i glavni sastojci mlijeka (mast, laktoza, proteini, enzimi, mineralne tvari, vitamini) (4 sata).

Pasmine domaćih životinja. Anatomija domaćih životinja. Klasifikacija i kategorizacija stoke i peradi. Jaja. Kemijski sastav. Taksonomija riba, rakova i mekušaca (8 sati - na preddiplomskom studiju Nutricionizam; 12 sati na preddiplomskom studiju Prehrambena tehnologija).

Nakon uspješno savladanog modula studenti će:

Metodske jedinice i njihovi ishodi učenja:
 1. Sirovine biljnog podrijetla - voće i povrće (4 sata)
 • poznavati botaničke, fizikalne i kemijske kriterije kakvoće voća i povrća
 1. Sirovine biljnog podrijetla – grožđe (4 sata)
 • poznavati uzgoj i građu vinove loze i grožđa te vinskih sorata grožđa
 1. Sirovine biljnog podrijetla - žitarice (4 sata)
 • poznavati vrste te botaničke, fizikalne i kemijske kriterije kakvoće žitarica
 1. Sirovine biljnog podrijetla – kakaovac i sirovine za proizvodnju šećera (4 sata)
 • poznavati biološko-tehnološke osobine te sastav šećerne repe i trske te kakaovca
 1. Sirovine biljnog podrijetla – ulja i masti (4 sata)
 • prepoznati specifičnosti i analizirati kvalitetu uljarskih sirovina
 1. Sirovine animalnog podrijetla - mlijeko (4 sata)
 • poznavati karakteristike i glavne sastojke mlijeka
 1. Sirovine animalnog podrijetla – perad, meso i ribe, rakovi i mekušci (16 sati)
 • poznavati vrste i pasmine životinja te taksonomiju riba, rakova i mekušaca
 • poznavati klasifikacije i kategorizacije stoke i peradi, mesa i jaja
 • poznavati kemijski sastav mesa, mesa peradi, jaja i ribe

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 40
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar  
T Terenske vježbe  

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano 70 % predavanja

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

 
 

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 447  Sirovine pasmine svinja 10,30 MB 06.01.2015. 00:02

Obavijesti [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 151  Obavijest o početku predavanja 11,79 kB 06.01.2015. 00:02

Literatura

 

  Wien, H.C. (1997) The Physiology of Vegetable Crops, Cornell University, USA
   Schaffer, B., Andersen, P.C. (1994) Handbook of Environmental Physiology of Fruit Crops, Vol. 1, University of Florida, Monticello
  Mirošević, N. (1996) Vinogradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
  Mirošević, N., Turković, Z. (2003) Ampelografski atlas, Golden marketing tehnička knjiga, Zagreb.
  Jackson, R.S. (1994) Wine science – Principles and application, Academic press, San Diego.
  Hosney, R.C. (1994) Principles of Cereal Science and Technology, Published by the AACC, St. Paul, Minnesota, USA, 1-411.
  Žeželj, M. (1999) Tehnologija skladištenja žita, naučna knjiga, Beograd, 1.180.
  Šušić, S.K., Guralj, E.M. (1965) Osnovi tehnologije šećera, Beograd.
  Goldoni, L. (2004) Tehnologija konditorskih proizvoda – kakao i čokolada, Kugler, Zagreb.
  Goldoni, L. (2004) Tehnologija konditorskih proizvoda-bomboni, Kugler, Zagreb.
  Schuster, W.H. (1992) Olpflanzen in Europa, DLG-Verlag, Frankfurt am Main, 1992.
  Robbelen, G. (1989) Oil Crops and the World, McGraw-Hill Publishing Company, New York.
  Baltes, J. (1976) Gewinnung und Vererbeitung von Nahrungsfetten, Verlag Paul Parey in Berlin und Hamburg.
  Tratnik, Lj. (1998) Mlijeko – tehnologija, biokemijaimikrobiologija, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
  Grubišić, F. (1979) Ribe, rakovi i školjke Jadrana, Liburnija, Naprijed.
  Schuster, W.H. (1992) Olpflanzen in Europa, DLG-Verlag, Frankfurt am Main, 1992.
  Popesko, P. (1980) Anatomski atlas domaćih životinja I, II i III, Jugoslavenska medicinska naklada, Zagreb.
  Nemanič, J., Berić, Ž. (1995) Peradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
  Kovačević, D. (2001) Kemija i tehnologija mesa i ribe, Sveučilište J.J. Strossmayer, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek.
  Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002) Stočarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu