hrvatski | english


Kemija i tehnologija mesa i ribe

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
53737

Opis predmeta

 Nakon uspješno savladanog predmeta Kemija i tehnologija mesa i ribe, student preddiplomskog studija će moći:

 • izabrati optimalne sirovine za mesne i riblje proizvode,
 • objasniti procese proizvodnje pojedinih vrsta proizvoda,
 • usporediti postupke i pogone za proizvodnju mesnih proizvoda,
 • sudjelovati u radu tima koji proizvodi mesne i riblje proizvode,
 • primijeniti odgovarajuće analitičke metode za određivanje kvalitete i sugrnosti sirovina i proizvoda
 • interpretirati zakonske propise u tehnologiji mesa i ribe
 • prikupiti podatke i prezentirati određenu problematiku vezanu uz kemiju i tehnologiju mesa iribe

Nakon uspješno savladanog predmeta Kemija i tehnologija mesa i ribe, student diplomskog studija će moći:

 • sudjelovati u radu tima koji proizvodi mesne i riblje proizvode,
 • izabrati optimalne sirovine za mesne i riblje proizvode,
 • sudjelovati u radu tima koji određuje i prati parametre sigurnosti i kvalitete mesa i ribe kao i proizvoda od mesa i ribe,
 • usporediti postupke i pogone za proizvodnju mesnih proizvoda,
 • interpretirati zakonske propise vezane uz animalne namirnice i tehnologiju mesa i ribe,
 • objasniti i analizirati parametre kvalitete, sigurnosti i autentičnosti pojedinih proizvoda od mesa,
 • diskutirati o trendovima u tehnologiji mesa i ribe te razvoju novih proizvoda od mesa i ribe,
 • pismeno se izražavati na nivou razumijevanja široke stručne i akademske publike.

Metodske jedinice i njihovi ishodi:

 1. Odabir sirovina za proizvodnju (6 sati)
 • prisjetiti se specifičnosti sirovina animalnog podrijetla
 • razumijevanje osnovnih karakteristika mesa i postmortalnih promjena u mesu
 • objasniti specifičnost mesnih emulzija

 2. Postupci konzerviranja (8 sati)

 • razumijevanje postupaka hlađenja i zamrzavanja mesa
 • opisati i usporediti postupke konzerviranja primjenom topline
 • razlikovati kemijska sredstava za konzerviranje
 • izdvojiti specifičnosti konzerviranja sušenjem i zračenjem

 3. Sistematizacija proizvoda od mesa (8 sati)

 • definiranje kobasičarskih proizvoda
 • objasniti konzervne proizvode
 • opisati i usporediti kobasičarske i konzervne proizvode
 • razlikovati suhomesnate proizvode
 • definiranje gotovih jela od mesa

 4. Tehnološki procesi proizvodnje (8 sati)

 • primijeniti odgovarajuću opremu i strojeve u proizvodnji
 • opisati i usporediti procese proizvodnje za kobasičarske i konzervne proizvode
 • definiranje i razumijevanje grešaka u proizvodnji
 • primijeniti zahtjeve sigurnosti hrane u proizvodnji

 5. Kvarenje mesa i proizvoda (4 sata)

 • poznavanje mikroflore mesa
 • razumijevanje kvarenja mesa
 • definiranje i razumijevanje kvarenja proizvoda od mesa

 6. Odabir sirovina u industriji ribe (4 sata)

 • poznavanje industrijskog izlova ribe i ribolovnih alata
 • razumijevanje kemijskog i nutritivnog sastava riba, rakova i mekušaca
 • definiranje postupaka s ribom nakon izlova
 • poznavanje marikulture

 7. Konzerviranje i prerada ribe (10 sati)

 • razumijevanje konzerviranja niskim i visokim temperaturama u ribljoj industriji
 • razlikovanje konzerviranja sušenjem, soljenjem, salamurenjem, dimljenjem i mariniranjem
 • izdvojiti specifičnosti konzerviranja rakova i školjkaša
 • definirati proizvode od ribe i razlikovati proizvodnju pojedinih vrsta proizvoda
 • usporediti i odabrati metode konzerviranja za pojedine proizvode

 8. Kontrola kvalitete svježe i prerađene ribe (4 sata)

 • razumijevanje i interpretiranje parametara svježine
 • objasniti kvarenje ribe i proizvoda
 • definiranje parametara kvalitete
 • analiziranje parametara kvalitete

 9. HACCP (4 sata)

 • izdvojiti specifičnosti proizvodnje pojedinih proizvoda
 • analizirati rizike u proizvodnji
 • razumijevanje HACCP sustava u mesnoj i ribljoj industriji

10. Pravci razvoja tehnologije mesa i ribe (4 sata)

 • interpretirati znanstvene radove s tematikom iz područja kemije i tehnologije mesa i ribe
 • poznavanje funkcionalnih proizvoda animalnog podrijetla
 • diskutirati o razvoju novih proizvoda mesa i ribe

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 60
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe 10
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 20
T Terenske vježbe 20

 
Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i seminari, te odrađene vježbe

 
 

Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

 
 
 
 

Nastavni materijali [1]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 594  Tehnologija ribe-interna skripta 4,86 MB 17.07.2013. 12:07

Obavijesti [3]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 384  vježbe-popis sutdenata po grupama 65,08 kB 04.10.2013. 14:15
Broj preuzimanja: 325  Obavijest - Merlin 13,50 kB 21.10.2013. 13:50
Broj preuzimanja: 281  Obavijest - vježbe USH 13,21 kB 21.10.2013. 13:52

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Kovačević, D. (2001) Kemija i tehnologija mesa i ribe, Sveučilište J.J. Strossmayera, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek.
2. Živković, J. (1986) Higijena i tehnologija mesa II dio. – Kakvoća i prerada, Udžbenici Sveučilište u Zagrebu, Tipografija, Đakovo.
3. Šoša, B. (1989) Higijena i tehnologija prerade morske ribe, Školska knjiga, Zagreb.
4.  
5.  

 
Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. Milišić, N. (2003) Sva riba Jadranskog mora,Marjan tisak, Split.
2. Pearson, A.M. (1985) Advances in meat research, Avi INC. Westport, Conneticut.