hrvatski | english


Higijena i sanitacija (doktorski studij PT)

Nositelj

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Normativi pri izgradnji prehrambenih objekata u higijenskom i tehnološkom smislu. Temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka i osvjetljenje u objektima za preradu namirnica. Suvremene metode sanitacije (CIP sistemi, CCS sistemi, SCCS sistemi). Suvremena sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Infekcije, intoksikacije i zoonoze. Biorezidue. Veterinarska, sanitarna i tržna inspekcija i legislativa. Primjena HACCP sustava u kontroli kvalitete animalnihi vegetabilnih proizvoda– identifikacija i procjena rizika, određivanje kritičnih kontrolnih točaka, monitornig, korektivne mjere i verifikacija. Brze analitičke metode mikrobiološke pretrage namirnica (procjena ATP, DEFT test, LAL test – Limulus Amebocyte Lysate test, detekcija mikroroganizama električnim putem, analitička metoda detekcije putem hidrofobinh mrežastih filtera, imunološke i kolorimetrijske metode utvrđivanja mikrobiološke kontamincije, brza detekcija gljivica).

Nakon uspješno svladanog kolegija student će moći:

 

  • identificirati i definirati parametre važne za uspostavu higijenskih uvjeta i adekvatno provođenje sanitacije u objektima za preradu namirnica
  • kritički analizirati HACCP sustav sigurnosti hrane
  • s kolegama, širom znanstvenom zajednicom i širom društvenom zajednicom komunicirati o higijeni i sanitaciji u proizvodnji i prometu hrane
  • diskutirati o metodama mikrobiološke pretrage namirnica

Nastava

 

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 15
seminari 7,5
vježbe  

 
 
 

Literatura

 

Red.br. Naziv
1. Deak, T. (2001) Rapid methods for the detection, identification of microorganisms in assessing for quality and safety of fooods. U: Novel processes and Control Technologies in the Food Industry, (Bozoglu, F., Deak, T., Ray, B., ured.), IOS Press, Amsterdam, str. 145-157.
2. Guthrie, R.K. (1988) Food Sanitation, Van Nostrand Reinhold, New York.
3. Pearson, A.M., Dutson, T.R., ured. (1996) HACCP in meat, poultry and fish processing. Blackie Academic & Professional, London.
4. Veterinarski propisi 1991-2000 (2001), DSK-FALCO, Zagreb.
5. Živković, J. (2001) Higijena itehnologija mesa I. Dio: Veterinarsko-sanitarni nadzor životinja za klanje i mesa, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

 
Dopunska literatura

Red.br. Naziv
1. Gracey, J.F. (1986) Meat Hygiene, Bailliere Tindall, London.
2. Hobbs, B.C., Roberts, D. (1987) Food Poisoning and Food Hygiene, Edward Arnold Ltd, London.
3. Sutherlan, J.P., Varnam, A.H., Evans M.G. (1986) A colour atlas of food quality control, Wolfe Publishing.