hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Helga Medić

Helga Medić

Lokacija: 3. kat, soba 131

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 126
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: hmedic@pbf.hr
Telefon:

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

 Datum rođenja: 30.12.1969. Mjesto rođenja: Zagreb

 Školovanje
   ustanova  tema  godina
 diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Listeria monocytogenes u vakuum pakiranim hrenovkama 1995.
 magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Bioelektrička impedancija za određivanje osobitosti ohlađenog goveđeg mesa 2001.
 doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Interakcija fizikalno-kemijskih i bioelektričkih svojstava u ocjeni kvalitete mesa peradi 2006.

 
 

 Zaposlenje
 zvanje  ustanova  godina
Mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996.
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001.
Viši asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2006.
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagreb 2007.
Izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagreb 2010.

 

 Usavršavanje (tjedan dana i dulje)
 ustanova  mjesto  godina
Gent UniversityE.N.I.T.I.A.A.Gent UniversityC.E.T.A.A.Gent University Gent, BelgijaNantes, FrancuskaGent, BelgijaRennes, FrancuskaGent, Belgija 2004.2004.2005.2006.2007.

 
 Znanstvena djelatnost: Radovi indeksirani prema SCI/CC:15 Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 11 Radovi u zborniku radova s međunarodnom recenzijom: 7 Elaborati i studije: 16 Sudjelovanje na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu: 20