hrvatski | english


Zakonski propisi o kontroli i kvaliteti hrane

ECTS bodovi:
3

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
32440

Opis predmeta

Predavanja:Kvaliteta hrane i zakonska regulativa u RH.Zakon o hrani RH i prateći propisi o proizvodnji, preradi i distribuciji hrane (higijena i zdravstvena ispravnost, kvaliteta, uzorkovanje i metode analize, deklaracija, inspekcijske službe, laboratoriji.........) Usklađivanje hrvatske regulative s propisima u EU.Međunarodna regulativa-europska regulativa o hrani, ISO organizacija i standardi za određene skupine namirnica, «Codex Alimentarius» (FAO/WHO). Načela dobre laboratorijske prakse (GLP). Načela dobre proizvođačke prakse (GMP). Načela HACCP-a .

Vježbe: Praktična primjena pojedinih pravilnika. Izrada analitičkih nalaza za različite vrste hrane. Izrada deklaracija..

Ishodi učenja

 

- definirati kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane

- poznavati zakonske propise vezane uz higijenu i sigurnost hrane

- opisati odgovornosti i obaveze pojedinih sudionika u poslovanju s hranom

- definirati uvjete za puštanje hrane na tržište

- porepoznati i primjeniti informacije vezane uz označavanje (deklariranje) hrane;

- primjeniti zakonske propise za pojedine kategorije hrane;

- prepoznati i procijeniti zdravstvenu ispravnost predmeta opće upotrebe.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 10
S Seminar 5
T Terenske vježbe  

 Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano minimum 80% predavanja, izrađen i obranjen seminarski rad

 

Način polaganja ispita: Pismeno x   Usmeno  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

OBAVEZNA:

red. broj Naziv
1. Materijali s predavanja u PDF formatu

 PREPORUČENA:

red. broj Naziv
1. Zakon o hrani NN 81/ 2013 i pripadajući propisi (http://www.nn.hr)
2. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and the Council i odgovarajuće uredbe i direktive http://eur-lex.europa.eu
3. Codex Alimentarius, International food standards, WHO/FAO http://www.codexalimentarius.org/standards/en/
4. Joint of FAO/WHOFood Standards Programme: Codex Alimentarius Vol.1-13.