hrvatski | english


Sustavi osiguranja kvalitete

ECTS bodovi:
3

Studij:
diplomski

Šifra predmeta:
53283

Opis predmeta

Organizacija osiguranja kvalitete. HACCP-preduvjetni program. HACCP principi. Standardi kvalitete i specifikacije. Odabir analitičkih metoda. Prihvaćanje uzorkovanjem. Kontrola proizvodnje. Agencije za praćenje sustava osiguranja kvalitete. Inspekcija. Dokazivanje sustava osiguranja kvalitete. Potvrđivanje sustava osiguranja kvalitete. Zadovoljstvi kupca.

Ishodi učenja.

Nakon odslušanog modula i položenog ispita studenti će poznavati mogućnosti i znati odabrati odgovarajuće sustave za osiguranje kvalitete i sigurnosti hrane, znati će kako ih implementirati u određenu prehrambenu industriju, poznavati obaveze i odgovornosti u praćenju i i uspješnom funkcioniranju određenog sustava kvalitete i sigurnosti hrane, te poznavati kako zadovoljiti zahtjeve i očekivanja kupca.

Nastava

 

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 20
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu  
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

 Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušano min. 80% predavanja, izrađen i obranjen seminarski rad

 

Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. Predavanja u PDF formatu

 Preporučena literatura

 

 

1.

 

 

Codex Alimentarius (2009) Food Hygiene. Basic texts, FAO/WHO, Fourth edition, Rome.

 

 

2.

 

 

Vasconcellos, J.A. (2005) Quality Assurance for the Food Industry: A Practical Approach, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida

 

 

3.

 

 

Luning, P.A., Develieghere, F. and Verhé R. (2006) Safety in the agri-food chain, Vageningen Academic Publishers, Netherlands.

 

 

4.

 

 

Luning, P.A., Marcelis, W.J. (2009) Food quality management, Technological and managerial principles and practices, Vageningen Academic Publishers, Netherlands.

 

 

5.

 

 

ISO norme ( normni niz 9000, 22000, 17025, 19011, 10013, 14001...)

 

 

6.

 

 

IFS Food. Standard for auditing quality and food safety of food products (2012), Version 6., IFS Management GmbH, Berlin.

 

 

7.

 

 

Food BRC Global Standard (2005) British Retail Consortium, TSO, London.