hrvatski | english


Kemija i tehnologija vina

ECTS bodovi:
10

Studij:
preddiplomski
diplomski

Šifra predmeta:
39815

Opis predmeta

U okviru ovog modula studenti će steći znanja o najznačajnijim područjima uzgoja vinove loze i proizvodnje vina u svijetu i RH, te suvremenim postupcima proizvodnje vina i proizvoda na bazi grožđa i vina. Upoznati će se s kemijskim sastavom grožđa, vina i proizvoda na bazi grožđa i vina, kemijskim i biokemijskim promjenama koje se odvijaju tijekom njihove proizvodnje, njege i čuvanja kao i prepoznavanjem nepoželjnih promjena na vinu, njihovim uzrocima, kemizmima i mogućnostima sprječavanja. Također će se upoznati s mogućnostima i postupcima proizvodnje voćnih vina, s posebnim osvrtom na voćna vina s mogućnošću proizvodnje u RH.

Ishodi učenja

- prepoznati, primjeniti, izabrati, identificirati određene postupke prerade grožđa i proizvodnje vina,

- znati izabrati odgovarajuće postupke njege i čuvanja vina;

- poznavati kemijski sastav vina i promjene koje se odvijaju tijekom pojedinih faza proizvodnje, njege i čuvanja vina

- znati identificirati uzroke mana i nedostataka vina i znati postupke njihove prevencije

- znati procijeniti procijeniti stupanj kvalitete vina

- izabrati uvjete i postupke u proizvodnji voćnih vina

- znati postupke proizvodnje, njege i čuvanje jakih alkoholnih pića od grožđa i vina.

- izraditi projekt vinskog podruma.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 50
A Auditorne vježbe  
L Laboratorijske vježbe  
PK Vježbe u praktikumu 60
S Seminar 15
T Terenske vježbe  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obavezna literatura:

1. Predavanja u PDF formatu

Preporučena literatur:

1. Jackson, S.R. (2008) Wine science, Principles and application, 2.izd., Elsevier Inc. London.

2. Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. (2006) Handbook of enology Volume 1, The microbiology of wine and vinifications 2. izd., John Wiley & Sons, Chichester.

3. Riberau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D. (2006) Handbook of Enology (Volume 2) The Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments, John Wiley & Sons, Chicester.

4. Hornsey, I. (2007) The chemistry and biology of winemaking. The royal society of chemistry,Cambrige.

5. Ough, C., S., Amerine, M. A. (1988) Methods for Analysis of Musts and Wines, John Wiley & Sons, New York.

6. Moreno-Arribas, M.V., Polo, M.C. (2009) Wine chemistry and biochemistry, Springer, NewYork.

7. Zoecklein, B. W., Fugelsang, K. C., Gump, B. H., Nury, F. S. (1995) Wine analysis and production, Chapman & Hall, New York.

8. Fugelsang K.C., Edwards, C.G. (2007) Wine microbiology, practical applications

and procedures, 2 izd. Springer, New York.

9. Radovanović, V. (1986) Tehnologija vina, IRO Građevinska knjiga, Beograd.

10. Muštović, S. (1985) Vinarstvo s enohemijom i mikrobiologijom, Privredni pregled, Beograd.