hrvatski | english


izv.prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić

Karin Kovačević Ganić

Lokacija: 3. kat, soba 134

Kontakt podaci

Telefon: + 385 1 4605 031
Telefaks: + 385 1 4605 072
Email: kkova@pbf.hr

Predmeti

Nositelj

Suradnik

Životopis

Datum rođenja: 08. kolovoza 1972.

 Mjesto rođenja: Ogulin

Školovanje
  ustanova tema godina
diplomirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Amperometrijsko određivanje broja stanica bakterije E. coli 1997.
magistrirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Promjena sastava i stabilnosti arome pri kupažiranju vina 2002.
doktorirao - la Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Identifikacija i uloga prekursora u tvorbi arome vina sorte Malvazija istarska 2005.
Zaposlenje
zvanje ustanova godina
Mlađi asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1998. - 2002.
Asistent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2002. - 2007.
Docent Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2007. - 2010.
Izvanredni profesor Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2010. -

Usavršavanje

ustanova mjesto godina
ENITIAA Nantes, Francuska 2004.

Znanstvena djelatnost:

Radovi indeksirani prema SCI/CC: 23

Radovi indeksirani u sekundarnim publikacijama: 14

Radovi u domaćim i međunarodnim zbornicima: 33

Poglavlja u knjizi: 1

Nagrade:

Državna nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće iz područja Biotehničkih znanosti za 2008. godinu.