hrvatski | english


Čuvanje i rukovanje hranom

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Tehnika rukovanja prehrambenim proizvodima u skladištima,transportu i pripremi hrane. Sustavi za pripremu hrane – planiranje i organizacija prostora, opreme i procesa pripreme hrane. Principi konzerviranja hrane.

Nakon završetka kolegija, student/ica će moći:
- Samostalno definirati procese čuvanja i rukovanja hranom u proizvodnji i poslovima vezanim uz proizvodnju hrane.
- Sposobnost kritičke analize i sinteze novih i složenih procesa vezanih uz sprečavanje kvarenja ili općenito degradacije namirnica.
- Sposobnost primjene znanja u praksi i rješavanje problema veznao uz procese konzerviranja i minimalnog procesiranja hrane.

Nastava

Satnica:
predavanja: 15 sati
seminari: 5 sati

Znanje studenta se provjerava na završnom usmenom ispitu.

Literatura

Lovrić, T (2003) Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, Hinus, Zagreb.
Herceg, Z (2009) Procesi konzerviranja hrane - novi postupci, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb.
Fellows, P.J. (2000) Food processing technology, principles and practice, second edition, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, Boca Raton.