hrvatski | english


Razvoj novih proizvoda prehrambene industrije

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Životni ciklus proizvoda. Faza stvaranja ideje o proizvodu. Faza razvoja proizvoda. Faza uvođenja proizvoda na tržište. Faza rasta proizvoda. Faza zrelosti proizvoda. Faza starenja i odumiranja proizvoda. Definicija novog proizvoda. Planiranje proizvoda. Osnove za razvoj novih proizvoda. Usavršavanje postojećih proizvoda.Benchmarking. Vrste benchmarkinga (opći, funkcionalni, natjecateljski i interni). Pokazatelji uspješnosti provedenog benchmarkinga . Metodologija procesa inovacija. Faze razvoja novih proizvoda . Razvojideje i recepture za novi proizvod. Interna i eksterna evaluacija.Razvoj ambalaže.Razvoj proizvodnog procesa. Ispitivanje trajnosti proizvoda. Ispitivanje tržišta. Marketing i komercijalizacija novog proizvoda. Što čini razlika između gubitnika i dobitnika tijekom razvoja novih prehrambenih proizvoda.