hrvatski | english


Procesi pripreme hrane

ECTS bodovi:
8

Studij:
preddiplomski

Šifra predmeta:
21704

Opis predmeta

Predavanja

Osnovni procesipripreme hrane – mehanički (pranje, čišćenje, guljenje, usitnjavanje, otkoštavanje), termički (blanširanje, kuhanje, pirjanje, pečenje, prženje), rashladni (smrzavanje), te njihov utjecajna prehrambene i kulinarske značajke sirovina u pripremi hrane. Značaj i uloga korektora okusa, hidrokoloida, antioksidansa i konzervansa u pripremi hrane.Vrste obroka. Menu – osnovne značajke, podjela s različitih aspekata. Jelovnik. Normativ. Sustavi pripreme hrane. Planiranje i organizacija različitih sustava za pripremu hrane te njihova podjela. Kuhinje i njihova podjela. Centralne pripremnice hrane – organizacija prostora, oprema, procesi pripreme i distribucije hrane. Catering. Operacije i procesi u različitim sustavima za pripremu hrane. Uređaji i druga oprema sustava za pripremu hrane – mehanički uređaji, uređaji za toplinsku obradu, rashladni sustavi i transportni sustavi. Tehnika rukovanja prehrambenim proizvodima u skladištima,transportu i pripremi hrane. Stupnjevi obrade prehrambenih proizvoda i njihovo tehnološko i ekonomsko značenje. Industrijska proizvodnja polugotovih i gotovih jela.

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog modula studenti će moći:

1.Opisati promjene na nutritivnim sastojcima sirovina za vrijeme pripreme i proizvodnje hrane

2. Opisati ulogu i uporabu pomoćnih sirovina u pripremi i proizvodnji hrane

3. Definirati sustave za pripremu hrane

4. Definirati dnevne obroke, razlikovati vrste menija i jelovnika

4. Primijeniti stečena znanja u praktičnom izračunavanju normativa u industrijskoj proizvodnji hrane i u kuhinjama

5. Analizirati tehničko-tehnološka i organizacijska rješenja kuhinja i centralnih pripremnica hrane

6. Definirati podjelu namirnica prema stupnju obrade i pripremljenosti

7. Definirati osnovne procese industrijske proizvodnje polugotovih i gotovih jela

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 45
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 16
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 15
T Terenske vježbe 21

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave.
Način polaganja ispita: Pismeno     Usmeno X

 
 
 
 
 
 
 

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [2]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  
Broj preuzimanja: 757  Pravila za ispit 25,50 kB 28.10.2011. 09:18
Broj preuzimanja: 402  obavijest o početku predavanja 26,99 kB 26.09.2013. 10:19

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. V. Lelas: Procesi pripreme hrane (2008)
2.  M.C. Spears : Food Service Organizations (2012)
3 F. Lawson: Principles of Catering Design (1987)