hrvatski | english


Procesi konzerviranja hrane

ECTS bodovi:
5

Studij:
preddiplomski

Opis predmeta

Predavanja

Principi konzerviranja hrane. Konzerviranje toplinom (pasterizacija, sterilizacija) -princip,postupci i uređaji. Konzerviranje hlađenjem -princip i način provedbe. Konzerviranje u kontroliranoj atmosferi. Konzerviranje zamrzavanjem – princip, mehanizam tvorbe leda,postupci i uređaji. Promjene tijekom zamrzavanja i skladištenja smrznutih proizvoda. Koncentriranje uparavanjem, koncentriranje zamrzavanjem, koncentriranje membranskim procesima. Konzerviranje sušenjem – princip, načini provedbe, postupci i uređaji. Višefazni posupci sušenja. Specifični postupci sušenja: liofilizacija, osmodehidratacija.Priprema hrane za sušenje. Promjene tijekom sušenja. Rehidratacija i stabilnost dehidratiranih proizvoda. Konzerviranje biološkim putem. Konzerviranje dodacima. Konzerviranje ionizirajućim zračenjem. Konzerviranje mikrovalovima. Konzerviranje visokofrekventnom energijom. Konzerviranje visokim hidrostatskim tlakom. Konzerviranje ultrazvukom. Konzerviranje pulsirajućim svjetlom. Konzerviranje pulsirajućim električnim poljem.

ISHODI UČENJA

Studenti će ovladati znanjima vezanim uz poznavanje principa, uređaja i primjene različitih procesa konzerviranja hrane. Nakon polaganja ispita biti će u mogućnosti procijeniti adekvatnu primjenu pojedinih procesa konzerviranja na određene prehrambene proizvode s obzirom na očuvanje njihove kvalitete i zadovoljavajuću trajnost. Isto tako biti će u mogućnosti, s obzirom na vrstu proizvoda i njihove fizikalno-kemijske značajke, optimirati procesne parametre za odabrane procese konzerviranja.

Vježbe i seminari:

Konzerviranje niskim temperaturama. Koncentriranje uparavanjem. Konzerviranje sušenjem. Stupanj rehidratacije dehidratiranih proizvoda.

Nastava

Vrste nastave sati
oznaka naziv
P Predavanja 30
A Auditorne vježbe -
L Laboratorijske vježbe 4
PK Vježbe u praktikumu -
S Seminar 15
T Terenske vježbe 11

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave. Izrada 4 seminarska zadatka.
Način polaganja ispita: Pismeno X   Usmeno X

Nastavni materijali [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Obavijesti [0]

 

Naziv datoteke Veličina Ubačeno/mijenjano  

Literatura

Obvezna literatura

red. broj Naziv
1. T. Lovrić: Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, Hinus, Zagreb (2000)
2. F.A.R. Oliveira, J.C. Oliveira: Processing Foods, CRC Press, Boca Raton (1999)

Preporučena literatura

red. broj Naziv
1. R.P. Singh, D.R. Heldman: Introduction to Food Engineering, Academic Press, San Diego (2001)