hrvatski | english


Hrana i turizam

ECTS bodovi:
2

Studij:
doktorski

Opis predmeta

Uloga hrane u turizmu. Standardni, seoski, zdravstveni, eko turizam – osnovne značajke, posebnosti i zahtjevi. Prehrana putnika u avio, brodskom i cestovnom prijevozu. Vrste obrokai njihove značajke. Menu – definicija, vrste, pravila sastavljanja. Gastronomska obilježjai nutritivna vrijednost hrane u turističkoj ponudi. Tradicionlana jela Hrvatske i njihova uloga u promociji turzima. Sustavi za pripremu hrane – planiranje i organizacija prostora, opreme i procesa pripreme hrane. Distribucija hrane. Catering.

Nastava

Oblici provođenja nastave:   Sati
predavanja 20
seminari  
vježbe  

Literatura

 

Red.

br.

Naziv
1. M.C. Spears, A.G. Vaden: Food Service Organisations, Macmillan Publishing Company, New York, 1985
2. F.Lawson: Principles of Catering Design, London 1987
3. H.Ramaswamy, M. Marcotte: Food Processing, CRC 2004
4. M.N. Riaz, M.M. Chaudry: Halal Food Production, CRC 2004

Dopunska literatura

Red.

br.

Naziv
1. Znanstveni i stručničlanci vezani uz problematiku.